6 anledningar att investera i Modern Produktionsuppföljning

Published by Good Solutions on

bakelit-1.jpg

Tillverkande industrier som snabbt kan identifiera förändringar och vidta åtgärder för att förbättra situationen vinner i konkurrenskraft. För att göra  det möjligt behöver rätt personer rätt information, i rätt tid.

1. Öka Effektivitet och Produktivitet med minst 20 procent

När vi följer upp utvecklingen hos kunder så ser vi att de med en god mognad i kortintervallstyrning och förbättringar gör bestående ökningar av Effektivitet och Produktivitet med minst 20 %. Då följer vi upp över minst 24 månaders tid.

Ökningen kommer till stor del genom att man fått möjligheter att man i sina processer för daglig styrning, skiftöverlämningar och förbättringar fått trygga fakta och beslutsunderlag.

2. Använd er tid till värdeskapande lösningar

Hur mycket tid lägger ni på att samla in sammanställa data till beslutsunderlag som både kommer för sent och dessutom inte känns trygga att lita på? Att samla in och sammanställa produktionsuppföljning är inte värdeskapande för er kund.

Modern produktionsuppföljning frigör den icke värdeskapande tiden så att ni kan ägna er åt kreativt lösningsarbete. Se till att du och dina kollegor lägger er arbetstid på aktiv ledning och förbättringar istället för kostsam insamling och sammanställning av data.

3. Ta beslut grundade på fakta istället för känsla

Inte heller diskussioner om kvalitet på beslutsunderlag är värdeskapande tid.

Det är inte lätt att samla en grupp i samma riktning om man inte först är ense om nuläge och problembeskrvning. Att samsas om en gemensam analys är en förutsättning för att kunna motivare hela gruppen för rätt åtgärder. Det är en av grunderna i lyckad Change Management.

Dessutom vet vi att den mänskliga faktorns påverkan på återrapporteringar är stark. Det finns forskning som visar att 20 till 25 procent av alla manuella rapporteringar till ERP-system innehåller medvetna eller omedvetna fel.

4. Väck upp delaktighet och ansvarskänsla

Outnyttjad kompetens och ansvarskänsla hos personal är en jätteförlust i många industrie. Det beror på missar i skapande av delaktighet och inspiration.

Upptäck möjligheten att styra och leda produktion när medarbetare hela tiden har tillgång till realtidsinfo som är relevant för just dem i deras roll. Det skapar en känsla av ägande och ansvar.

Det ger en automatisk ansvarsdelegering som gör det möjligt att själv ta ett kliv iväg från det operativa och vinna egen strategisk tid.

5. Reagera snabbare och täta läckor medan de pågår

Daglig styrning och förbättringar löser utmaningar och problem på halvkort sikt och lång sikt. Det finns alltid avvikelser som sker under dagens lopp, även under nätter och helger.

Med modern produktionsuppföljning finns möjligheter att informera och larma rätt roller och ansvarig automatiskt vid avvikelser. Det skapar förutsättningar att täta läckor medan de pågår.

6. Sänk stressen och upplev en känsla av kontroll

Upplev en känsla av kontroll och överblick med tillgång till realtidsinformation om nuläge, störningar och avvikelser.

Stressen är ofta en starkt negativ faktor. Osäkerhet kring nuläget är en stressfaktor som gör att man ringer och stör kollegor för att höra att allt är som det ska.

Med en modern produktionsuppföljning har man kontroll på distans och kan instället erbjuda sin hjälp när man vet att det behövs.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Vi visar hur du kommer igång med modern produktionsuppföljning.

Se på exempel