Anpassningar

RS Production i4 Pro är öppen för anpassningar. Det kan vara fullt stöd för er KPI-modell, integration av maskinrecept från ERP till maskin eller en enkel kundunik rapport till ett morgonmöte. Här är ett urval av framgångsrika anpassade lösningar.

Visualiseringar

Med standardverktyget RS Production Screens kan ni själva skapa och underhålla visualiseringar för TV-skärmar, tavelmöten eller analyser helt utan att skriva programkod.

För kundunika visualiseringar med tillhörande logik och beräkningar hjälper vårt anpassningsteam till.

Kundunika funktioner

Även ett standardsystem behöver ibland anpassas för att passa perfekt i befintliga processer. Vi levererar kontinuerligt anpassningar och vårt anpassningsteam har en tydlig och enkel process för att specificera, utveckla, levererar och driftsätta anpassningar.

Visualiserade kanban-flöden och realtidssaldon

För en kund med ett större antal artiklar och operationer i flera steg har vi utvecklat automatiskt uppdaterade TV-skärmsvisningar av lagernivåer som ger operatörerna ett tryggt stöd i att välja rätt artikel för att maximera flödeseffektiviteten.

Stöd för centraliserad KPI-modell

En av våra kunder behövde en centralt definierad modell för produktionsmätetal för flera fabriker. Good Solutions levererade anpassade förlustmodeller, beräkningar och visualiseringar så att kunden nu har fullt stöd i att arbeta konsekvent i koncernen med standardiserade produktionsledningsprocesser.

Realtidsrapportering för ledningen krävde komplexa maskintegrationer

Åt en kund med en stor mängd unikt byggda produktionsutrustningar från olika leverantörer har Good Solutions utvecklat en lösning för datafångst och produktionsvisualisering. Genom TV-skärmar, mobiler och läsplattor kan ledningen enkelt se realtidsrapporter som kombinerar data från både ERP-system och flera olika styrsystem.

Orderhantering och återrapportering

Hos många av våra kunder har RS Production ansvar för att hantera produktionsordrar och att i realtid uppdatera ERP-systemen med aktuell status. RS Production kompletterar automatiskt ordern med tider för omställningar, produktion, godkänd mängd, kasserad mängd, förbrukat material och lagerlagd mängd.

Identifiering av verklig bearbetningstid

För kunder med skärande bearbetningsmaskiner är det viktigt att inte bara visa stycktider utan också identifiera och visualisera den verkliga bearbetningstiden. Denna information är mycket viktigt underlag vid förebyggande underhållsarbete.

Individspårning

Till kunder med höga krav på individspårning levererar vi en lättanvänd lösning som automatiskt kombinerar data från maskiner och värden från mätutrustning med manuella värden för ingående batcher och förstabitskontroller.

Recepthantering

För kunder med högt automatiserad processindustri levererar vi en lösning som säkerställer att operatörer använder bästa kända maskinsinställningar för den produkt som ska tillverkas.

Uppföljning av indirekta tider

I många tillverkade processer är lönekostnader en stor del kostnadskalkylen. Good Solutions har åt flera kunder utvecklat lösningar för stämpling av indirekta tider och uppföljning av operatörstid.