Stor framgång för ProdSummit 2016

Närmare 100 besökare inspirerades att jobba vidare med produktionsförbättringar i sina respektive fabriker. När ProdSummit och RS Production Användardagar 2016 gick av stapeln andra veckan i mars hade närmare 100 personer samlats på Riverton Hotell i Göteborg för att inspireras i frågor som berör produktivitet och produktionseffektiviet. Med besökare från Read more…

Lär dig allt om OEE

Nu har du möjlighet att lära dig allt om OEE (Overall Equipment Effectiveness) och hur du använder det som verktyg i ditt förbättrings- och effektivitetsarbete. OEE-Bibeln ger dig all kunskap du behöver för att komma igång. Ladda ner den kostnadsfritt. OEE-biblen är fullmatad med information som: Vad är OEE? Ekonomin Read more…

Good Solutions lösning för smarta fabriker ska inspirera unga att söka sig till industrin

Projektet “Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken, E-DIG” har tilldelats medel från Vinnova. I utlysningen Den Smarta Digitala Fabriken efterfrågades förslag på projekt som tar sig an de utmaningar som finns i de industriella produktionssystemen. Parallellt med det pågår projektet ”Smarta Fabriker” med syfte att bygga en demonstrator på Read more…

Good Solutions ökar med 20%

Good Solutions, som utvecklar RS Production, en plattform för modern produktionsuppföljning, växer på alla marknader och ser en kraftigt ökad orderingång under 2016. Mikael Persson och Mattias Ahlenius Under 2017 fortsätter bolaget sin internationella expansion, med flera nya kunder i europa och i asien. – Det är glädjande att se att Read more…

Derome väljer RS Production från Good Solutions för Modern Produktionsuppföljning i sina anläggningar

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Derome Timber AB förädlar trä till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. Nu implementeras produktionsuppföljningssystemet RS Production i Deromes Timbers produktionsanläggningar. Derome Timber har länge haft behov av beslutsunderlag i realtid för att kunna ta snabbare beslut och minimera störningar Read more…

Ekonomin bakom OEE

TAK/OEE är ett viktigt verktyg för nå framgång på en utsatt marknad. Alla framgångsrika företag arbetar aktivt med att på olika sätt öka sin konkurrenskraft. Det handlar om allt från synlighet på marknaden, produktutveckling, logistisklösningar och kostnadseffektiviseringar.En produktionsorganisations del i affären med kunden består i att producera rätt mängd med rätt kvalitet i rätt tid. Därför handlar produktionens Read more…

3 steg för att lyckas med OEE och förbättringsarbete

Alla framgångsrika företag arbetar aktivt med att på olika sätt öka sin konkurrenskraft. Det handlar om allt från synlighet på marknaden och trimning av produkter till kostnadseffektiviseringar. För en produktionsorganisation handlar det om att förbättra kvalitetssäkring, leveransprecision och kostnadskontroll. Faktum är ju att man som produktion endast kan påverka kostnaderna. Read more…

5 orsaker till varför ditt OEE-arbete misslyckas

Kort beskrivet är OEE (Overall Equipment Effectiveness) ett mått på hur effektiv din produktion är. Med OEE visualiseras flaskhalsar och med en bra störningsuppföljning visar sig möjliga produktivitetsförbättringar. Rätt använt kan alltså OEE öppna möjligheter för högre effektivitet och produktivitet, det vill säga ökad konkurrenskraft – men det finns fallgropar. Read more…