Behåll marginalen vid minskad efterfrågan

När fabrikens utmaning är minskande eller varierande volymer behöver kostnaderna snabbt kunna justeras för att följa med intäkterna. Genom att utnyttja effekterna av förbättrad effektivitet kan både fasta och rörliga kostnader snabbt anpassas och skapa en kostnadsflexibilitet som kan användas för att behålla fabrikens lönsamhet även när volymerna minskar. Effektivitetsförbättringen Read more…