Data Health Check

Korrekt beslutsunderlag i RS Production med rätt verktyg, metoder och kompetens.

För att kunna använda produktionsdata för att fatta bättre beslut är det viktigt att datan är korrekt. Under denna workshop säkerställer vi att ni har rätt kunskaper för att säkerställa detta.

För att generera riktiga rapporter som påvisar den verkliga potential i er verksamhet och de faktiska utmaningarna krävs korrekt data från produktionen. Workshopen Data Health Check är till för att säkerställa att manuell indata stämmer.

Framförallt kan kvaliteten säkras genom att processen har inbyggda steg som göra att det blir rätt från början. Vi går även igenom hur eventuella fel kan justeras i efterhand.

Good Solutions gör en nulägesanalys utifrån er fabriks unika data. Baserat på den tillhandahåller vi verktyg och kunskap för att identifiera och justera felaktig data, samt kontrollera era cykeltider. Målet är att RS Production kontinuerligt ger er fakta och beslutsunderlag som stämmer överens med verkligheten.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande erfarenhet i RS Production.

Innehåll

 • Nulägesanalys:

  • Orsakskoder utan kategorier

  • Stopptid utan orsakskodning

  • Producerad mängd utanför schema

  • Producerad mängd utanför order

  • Schemalagd tid utanför produktion

  • Cykeltidsanalys

 • Hur felaktig indata korrigeras

 • Data Health Rapport

Var

 • På plats hos er

Roller

 • Dataägare

 • Superuser, och användare av RS Production

Tidsåtgång

 • Halvdag