Ekonomin bakom OEE

Published by Good Solutions on

produkt-info-bkg.jpg

TAK/OEE är ett viktigt verktyg för nå framgång på en utsatt marknad. Alla framgångsrika företag arbetar aktivt med att på olika sätt öka sin konkurrenskraft. Det handlar om allt från synlighet på marknaden, produktutveckling, logistisklösningar och kostnadseffektiviseringar.En produktionsorganisations del i affären med kunden består i att producera rätt mängd med rätt kvalitet i rätt tid. Därför handlar produktionens förbättringsområden mycket om det som säkrar och ökar kvalitet, leveransprecision och kostnadskontroll.

Faktum är ju att produktionsorganisationens del i en resultaträkning i princip är begränsad till kostnader. Intäkter varierar självklart över tiden men intäkten per såld och levererad enhet är parametrar som är givna från affärsöverenskommelsen med kunden som är gjorda av någon annan vid något annat tillfälle.

Därför är det viktigt att veta att man levererar rätt kvalitet i rätt tid till sin kund men att man gör det till lägsta möjliga kostnad. Marginalen som uppstår är vinst och den kan man återinvestera för att ytterligare öka sin konkurrenskraft.

Produktionsstörningars påverkan på ekonomin

Bilden här under visar en väldigt allmän produktionsapparat. Man investerar i material som förädlas i maskiner och utrustningar som man också investerat i. Det görs med hjälp av personal som man betalar löner till. Det sker i lokaler som kostar pengar och runt omkring det hela finns en administration som har till uppgift att se till att allt detta på ett långsiktigt sätt görs i rätt tid, med rätt kvalitet och till så låg kostnad som möjligt.

OEE visualiserar hur du utnyttjar maskiner och organisation

 Ut ur produktionsapparaten kommer produkter som kan levereras till kunder som betalar ett tidigare överenskommet pris. Produktionsorganisationens ekonomiska resultat är intäkter minus kostnader. Men som produktionsapparat är det alltså bara kostnaderna vi kan påverka. Intäkten är spikad sedan tidigare i avtal med kunden. Längs hela flödet uppstår kostnader när man förbrukar resurser. En del av resursförbrukningen bidrar till förädling av produkten. Andra delar av resursförbrukning gör det (tyvärr) inte.

Så når du lönsamhetet med OEE

För att det ska finnas en lönsam ekonomi i produktionen måste förädlingsgraden vara högre än resursförbrukningen. Det är då man tjänar pengar. Ju mer man kan reducera resursförbrukningen utan att påverka avtalet med kunden, ju mer lönsamhet uppstår. Problemet är att det i hela flödet läggs resurser utan att skapa värde eller förädling. Det kallar vi för slöserier. Dock är det svårt som produktionsledning att överblicka störningarna. Produktionen pågår inte sällan dygnet runt medan man själv jobbar dagtid och har mycket av sin tid uppbokad i möten och administration.

Genom att mäta, visualisera och kommunicera slöserier på ett objektivt sätt kan man peka ut de störningar som utgör ”rundningsmärken” och skapar arbete utan att skapa värde för kunden.

OEE kan användas för att visualisera resursförbrukning

Först när man identifierat ”rundningsmärkena” kan man på ett effektivt sätt arbeta med åtgärder för att reducera resursförbrukning som inte skapar värde för kunden. Det kommer att minska kostnaderna och öka lönsamheten.

Med en gemensam syn på problem och störningar från operatörer och tekniker över till produktionsteknik, kvalitet och planering blir produktionsledningens arbete med prioriteringar mycket enklare.

När man i organisationen enas kring faktabaserade beslutsunderlag kan man fokusera förbättringsresurser på åtgärder istället för insamling, sammanställning och diskussioner.

Den långsiktiga lönsamheten uppstår inte genom att man gör samma sak som innan men i högre hastighet. Istället uppstår den när man undviker att lägga tid och resurser på sådant som inte skapar värde för kunden.

Det innebär att kunden i slutändan får samma produkt med samma egenskaper men vi i produktionen har förbrukat mindre resurser på vägen.

Nå resultat

Med en rätt implementerad mätning kommer du kunna:

  • Lyfta fram slöserier, störningar och förbättringspotential så att de blir synliga för alla
  • Reducera slöserier och störningar och förbruka mindre resurs per producerad enhet
  • Öka resurseffektiviteten

Vill du lära dig allt om OEE?

Ta gärna kontakt med oss på Good Solutions så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att ta rätt beslut i din verksamhet. Vår produkt RS Production innehåller bland mycket annat funktioner byggda för underlätta vardagen för maskinoperatörer, som därmed får rätt verktyg för att samla in och visualisera data om verksamheten och i förlängningen ge dig rätt underlag för nästa beslut i ditt förbättringsarbete.

Se en demo


Den här artikeln är ett utdrag ur OEE-bibeln.
Kostnadsfri E-bok: OEE-biblen

Categories: OEESwedish