Good Solutions lösning för smarta fabriker ska inspirera unga att söka sig till industrin

Published by Good Solutions on

Projektet “Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken, E-DIG” har tilldelats medel från Vinnova. I utlysningen Den Smarta Digitala Fabriken efterfrågades förslag på projekt som tar sig an de utmaningar som finns i de industriella produktionssystemen. Parallellt med det pågår projektet ”Smarta Fabriker” med syfte att bygga en demonstrator på Universeum.

De två projektet löper parallellt och synergierna är många. Förslagen ska kunna tillämpas i produktionssammanhang och samtidigt bidra till att kunskap om digitaliseringslösningar sprids till många olika verksamheter.

Tillsammans med ABB, SKF, Volvo Cars, Volvo Group, Chalmers, Swerea IVF, m.fl. är Good Solutions samarbetspartner till Göteborgs Tekniska College, som driver projektet Smarta Fabriker. Syftet med projektet är att kompetensutveckla och säkra kompetensförsörjning inom digitalisering i industrin, vilket i förlängningen tryggar svensk industris konkurrenskraft på en global marknad.

– Det känns självklart för oss att vara med och stödja viktiga initiativ som det här. Genom att bidra med vårt kunnande och breda erfarenhet av Modern Produktionsuppföljning kan vi tillsammans hitta rätt väg framåt och ge rätt kunskap till de som ska ta över stafettpinnen, säger Mikael Persson, VD på Good Solutions AB.

Genom samarbetet med Göteborgs Tekniska College kommer produktionsuppföljnings- systemet RS Production att finnas med som MES-system i den första minifabrik som ska byggas upp på Universeum i Göteborg. Minifabriken ska innehålla en miljö där man kan bygga sin egen VR-glasögon för mobilen i en industricell.

– En viktig del för oss, är att visa på vikten av mätning och uppföljning i tillverkningen och hur man använder fakta för att ta rätt beslut i förbättringsarbetet. Det är därför glädjande att vi kan använda RS Production som en viktig komponent i projektet, säger Johan Bengtsson, på Göteborgs Tekniska College.

Det är redan klart att det kommer sättas upp en likadan miljö i Skövde och sen finns möjlighet att fler liknande följer runt om i Sverige.

För mer information, kontakta:

Mikael Persson, VD Good Solutions AB, 031-788 19 23, mikael.persson@goodsolutions.se
Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, 070-858 19 68,  johan.bengtsson@gtc.com

Om Good Solutions AB

Good Solutions är ett snabbväxande programvaruföretag med lösningar för Modern Produktionsuppföljning. Lösningarna vi erbjuder bygger på egna plattformen och produkten RS Production med tillhörande tjänster. Bolagets vision är ”Improve the world of manufacturing management” och vi hjälper tillverkande industriföretag att använda sin tid bättre. Både maskintid och personalens egen arbetstid. Det ökar deras konkurrenskraft.