Införande

Vid införande av Good Solutions lösningar följer vi standardiserade och beprövade processer för att säkerställa en smidig start, kvalitet och förväntat utfall av införandet.

ETT HELHETSÅTAGANDE FÖR ATT SÄKRA DIN INVESTERING

Vi har hjälpt över 150 fabriker komma igång med digitalisering och datadriven produktion. Det gör att vi har erfarenheten som krävs för att på kortast möjliga tid utbilda, driftsätta och säkra att er produktion har rätt förutsättningar för att öka effektiviseringen av maskiner, produktionslinjer och hela fabriker.

 

Vårt leveransteam säkerställer att du får maximal nytta av både RS Production OEE, RS Production i4 Pro och RS Inspector.

STANDARDISERADE processer för effektivt införande

Good Solutions beprövade standardprocesser säkrar att

  • siffrorna går att lita på genom att datainsamlingen kvalitetssäkras,
  • kunna hålla faktabaserade möten med hjälp av automatiska rapporter till rätt personer vi rätt tillfälle,
  • agera snabbare med realtidsvisualisering av data som driver rätt beteende,
  • arbeta standardiserat med tydliga arbetssätt och väldefinierade ansvarsområden,
  • äga kunskapen för anpassning och optimering av systemanvändandet genom utbildningar.

Efter genomfört införande lämnas ansvaret över till utbildade superanvändare hos kunden och Good Solutions support-team tar över och finns tillgängliga för all typ av hjälp.

KVALITETSSÄKRING I ALLA STEG

Våra program och processer är utvecklade under lång tid för att säkra kvalitet och effektivitet i varje steg i resan mot datadriven produktion i världsklass.

IDENTIFIERA INFORMATIONSBEHOV, SYFTE OCH MÅL

Vilka fakta och instruktioner hjälper din organisation att agera snabbare och mer precist? Tillsammans identifierar vi vilka syften, mål och förväntningar ni har.

TEKNISK TESTINSTALLATION OCH KVALITETSSÄKRING

Kvalitetssäkring av data till och fakta från RS Production. Vi hjälper er att säkerställa att den data som samlas in är korrekt och att instruktioner, rapporter och checklistor kommer fungera som faktaunderlag för ert teams arbete.

INFÖRANDE

Införande i daglig operativt arbete med fokus på era processer för standardiserat arbetssätt, rapportering och möten. I den här fasen utbildas ledare och operatörer för skarp drift.

ÅTERBETALNING,  BEVIS OCH SLUTPRESENTATION

Vi stämmer av mot syfte, mål och förväntan. Vi ser tillsammans på utfallet (ändrat arbetssätt och mätbara förbättringar).

TEKNISK INSTALLATION

Kvalitetssäkring av indata och fakta från RS Production. Vi hjälper er att säkerställa att den data som samlas in är korrekt och att instruktioner och checklistor kommer fungera som faktaunderlag för ert teams arbete

VERKSAMHETSINFÖRANDE

Införande i daglig operativt arbete med fokus på era processer för standardiserat arbetssätt, rapportering och möten.

UTBILDNING

Utbildning av era systemägare att själva äga och förvalta systemet.

Införande i flera fabriker

RS Production i4 Pro gör det möjligt att täcka flera fabriker med obegränsat antal anslutna maskiner. 

Lokala lösningar och anpassningar hanteras centralt. Genom att aggregera data från alla installationer har du tillgång till hela koncernens rapportering.

I realtid har du tillgång till full rapportering såsom nuläge, utfall och avvikelser på TV-skärmar, i din dator eller i din telefon med RS Production Mobile.