Lean med Good Solutions

Published by David Jurkiewicz on

Kaizen_PDCA_good_solutions

Att arbeta med Lean inom tillverkning sätter krav på att beslut och aktiviteter baseras på fakta genom att korrekt och uppdaterad data finns tillgänglig vid rätt tillfälle.

Fabriksledningsmöten, investeringsbeslut och resultatet på sista raden. Pulsmöten, daglig styrning och förbättringsarbeten. Skiftöverlämningar, maskinomställningar och operatörsunderhåll.

Vi ser till att du har tillgång till informationen när du behöver den. Och att du kan lita på den insamlade datan. Det gör det möjligt för fler att fatta bättre beslut och se resultatet av många små ständiga förbättringar.

På goodsolutions.se/sv/lean kan du hitta mer information kring hur RS Production och RS Inspector bidrar till att arbeta enligt LEAN principerna eller Six Sigma metoden för att

  • förbättra avkastningen på investeringar i fabriker och maskiner genom att
  • systematiskt arbeta bort ineffektivitet genom ständiga förbättringar (kaizen),
  • förbättra kostnadskontroll och säkra produktionskalkyler genom sänkta styckkostnader,
  • öka maskineffektivitet och produktivitet som ger förbättrad kapacitet och förbättrad precision i leveranser.

Samtidigt skapas förutsättningar för att

  • undvika kvalitetsproblem som når kunden och sänka kostnader på grund av kvalitetsbrister (Six Sigma),
  • minska stress genom bättre överblick och kontroll,
  • minska administrativt arbete och individberoende genom ökad automation.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och fler exempel hur du kan maximera nyttan av Good Solutions lösningar. Investera 25 minuter så visar vi hur din fabrik kan effektivisera och förenkla lean-arbetet. 

Boka webbmöte