Lindbäcks väljer Good Solutions för digital plattform

Published by Good Solutions on

centerterassen.jpg

Lindbäcks är Sveriges ledande företag inom industriellt producerade flerbostadshus. I nära samarbete med sina kunder och med en stark drivkraft för innovation utvecklar och bygger de miljövänliga och resurssnåla flerbostadshus i trä – allt för att skapa slagkraftiga och hållbara boenden som motsvarar morgondagens behov. Lindbäcks väljer nu RS Assembly från Good Solutions som digital plattform för produktionsuppföljning, rapportering och planering.

Under våren har Lindbäcks bjudit in ett flertal leverantörer att lämna förslag på hur man kan förkorta tiden som operatörer och produktionsledning använder för att leta information eller material innan arbetet kan påbörjas. Det visade sig att det var Good Solutions lösning RS Assembly som bäst uppfyllde Lindbäcks nuvarande och framtida krav.

– RS Assembly kommer att införas och driftsättas under slutet av året och början av nästa år och kommer att vara vår digitala plattform för båda fabrikerna kopplat till produktionsplanering, rapportering och uppföljning, säger projektledaren Jarkko Erikshammar.

Läs hela Lindbäcks pressrelease här

Läs även:

Bild från Lindbäcks