REFERENSER

NOLATO GOTA ÖKAR OEE MED 35%

"Vi har de senaste åren förbättrat vår effektivitet (OEE) i fabriken med upp till 35%, med hjälp av RS Production från Good Solutions. Det innebär att vi blivit mer resurseffektiva, mer lönsamma och framförallt mer hållbara"

SANDVIK SRP ÖKAR NETTOPRODUKTIONEN UPP TILL 15%

"Vi ökade nettoproduktionen med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt utan extra maskintid eller fler skift"

KOPPARBERGS BRYGGERI MINSKAR KVALITETSAVVIKELSER MED 68%

”Vårt samarbete med Good Solutions är en av de mest lönsamma investeringar vi gjort i produktionen. Genom att vi kunnat minimera avvikelser och maximera vår kvalitet kan vi möta de extrema krav global export ställer”

DOGGY ÖKAR PRODUKTIONEN 10% GENOM ÖKAD EFFEKTIVITET

”Med RS Production från Good Solutions har vi kunnat öka våra volymer med 10% och levererat på ökad efterfrågan utan att göra ytterligare maskininvesteringar eller utöka med fler arbetsskift. Förbättringen i effektivitet gör att vi producerar till lägre snittkostnad och tjänar mer pengar. Investeringen betalade sig på några månader”