Barilla Wasa ökar nettoproduktionen 15% och minskar CO2 förbrukning 28% med RS Production®

"Resultaten talar för sig själva – en nettoproduktionsökning på 15% samtidigt som en sänkning av CO2-användningen med 28% är fantastiskt. 2023 var ett rekordår för oss inom Barilla-gruppen, vilket bevisar att anmärkningsvärda förbättringar kan uppnås med rätt fokus och innovation."

Niklas Nyysti, produktionschef på Barilla Filipstad

Wasa knäckebröd grundades 1919 och har varit en del av Barilla sedan 1999. Ända sedan starten har hållbarhetsarbete varit viktigt för fabriken.

Det första steget var total kompensation för CO2-utsläpp.

Wasa arbetar med allt från råvaror till tillverkning för att minska CO2-förbrukning.

"Vi antog en ny arbetsmetod, med fokus på datadrivet beslutsstöd och systematiska förbättringar. Genom att implementera RS Production och använda produktionsdata som faktabas för beslutsfattande på alla nivåer drivs vår omställning mot en mer hållbar och lönsam produktion."

Billy Dahlgren, förpackningschef på Barilla Filipstad
PROBLEMET

Produktionsvariationer och slöserier begränsade lönsamhet och hållbarhet

Wasas nya produktionsledningsgrupp fokuserade på att stabilisera produktionseffektiviteten, minska stilleståndstid och slöserier. Till exempel var sommarmånaderna utmanande, när det är fler tillfälligt anställda vilket resulterade i stora variationer i hur mycket knäckebröd som kunde tillverkas.

Dessutom var produktionsslöserier ett problem, ineffektivt råvaruutnyttjande och oplanerade stopp resulterade i produktionsförluster, högre kostnader och CO2-förbrukning.

Manuella processer och föråldrade förbättringsmetoder begränsade teamet och gav inte resultaten som krävdes för att skapa rätt konkurrensfördelar och nå hållbarhetsmålen.

"Innan vi började jobba på det nya sättet, hade vi problem med ineffektivitet, särskilt under sommaren när personalomsättningen nådde en topp. Vi behövde helt klart göra flera förändringar för att förbättra vår konkurrenskraft och uppfylla våra hållbarhets- och lönsamhetsmål"

Niklas Nyysti, produktionschef på Barilla Filipstad Plant
LÖSNINGEN

Arbeta med datadrivet beslutsfattande minskar slöserier och resursanvändning

Barilla Wasa inledde en förändringsresa och började jobba med en ny, systematisk arbetsmetod fokuserad på datadrivet beslutsfattande för att arbeta med ständiga förbättringar (PDCA) för att minska slöserier.

En stor del är att gå från ett reaktivt till ett proaktivt tänkesätt. Produktionsdata började användas på alla nivåer av beslutsfattande, från maskinoperatörer till underhåll och fabriksledning.

En nyckel för teamet var att använda RS Productions screens-funktion, som tydligt visar relevanta produktionsdata i realtid genom hela produktionen. Denna arbetsmetod bidrog till ökad transparens och hjälper till att skapa en kultur där ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Det uppmuntrar också sund, lagom tävlingsinriktad kultur – men framförallt säkerställer det att alla har koll på nuläge och mål.

Att använda data och visuella rapporter från RS Production OEE för att fatta beslut i allt från förbättringsarbete till dagliga skiftöverlämningar till produktionsmöten har dessutom gjort det möjligt för Wasa att ge operatörer möjlighet att fatta fler beslut själva baserat på tydliga riktlinjer, vilket har skapat större engagemang och minskat onödig detaljstyrning.

"Att introducera digitala skärmar ovanför våra förpackningsmaskiner blev riktigt bra, efter att vi uppdaterat innehållet med att visa den data som är mest relevant för oss. Det skapar en sund tävlingsanda bland våra team för att nå effektivitets- och hållbarhetsmålen. Transparensen har verkligen hjälpt oss arbeta tillsammans som team."

Billy Dahlgren, förpackningschef på Barilla Filipstad
RESULTAT

Ökar nettoproduktionen 15% och minskar samtidigt CO2 28%

Barilla Wasas strategiska förändringar har gett imponerande resultat: nettoproduktionen ökade med 15% och CO2 sänktes med 28%.

Sedan Wasa började arbeta datadrivet med RS Production för att hitta och förstå produktionsstopp i detalj och minska dem, har teamet sänkt stilleståndstid med 22%, ökat utnyttjandegraden från 75% till 94% och minskat produktsvinnet med 15%.

Resultaten visar på effektiviteten av det nya arbetssättet. En mer lönsam och hållbar fabrik som använder färre resurser, såsom ingredienser och energi, för att producera samma mängd knäckebröd.

Framgångssagan för Barilla Wasa är ett bevis på kraften i att omfamna förändring, jobba med innovativa lösningar och främja en kultur av datadrivna beslut, transparens och hållbarhet.

"Resultaten talar för sig själva – en nettoproduktionsökning på 15% samtidigt som en sänkning av CO2-användningen med 28% är fantastiskt. 2023 var ett rekordår för oss inom Barilla-gruppen, vilket bevisar att anmärkningsvärda förbättringar kan uppnås med rätt fokus och innovation"

Niklas Nyysti, Production Manager at Barilla Filipstad