Bostik ökar sin totala produktion genom att förbättra OEE 40 % med RS Production

"Vi gjorde en datadriven DMAIC Six Sigma förbättringscykel. Vi kunde leverera 70 % minskning av omställningstid genom att använda kvalitativ produktionsdata från RS Production. Vi har bibehållit vår förbättrade omställningstid genom att kontinuerligt mäta och trigga digitala checklistor baserade på produktionshändelser med RS Production.”

Claes Lindblom, Six Sigma Greenbelt och Produktionsplanerare på Bostik Helsingborg

Bostik, ett bolag inom Arkema, är världsledande inom tätnings- och limningsteknologier, och producerar smarta limlösningar för industri och konsument. Koncernen har 20 000 anställda i 55 länder.

    Nyckelresultaten med RS Production för Bostik:

    • Ökad total nettoproduktion.
    • Förbättrat OEE med 40 %.
    • Minskad omställningstid på fyllnadsmaskiner med 70 %.
    • Minskat övertidsarbete och helgskift.
        Claes Lindblom, Six Sigma Greenbelt och Produktionsplanerare på Bostik Helsingborg

        Problem

        Bostik behövde öka den totala nettoproduktionen av lim och minska övertidsarbete och dyra helgskift. Helt klart en tuff utmaning.

        Bostik har använt RS Production i flera år. Teamet förstod att den insamlade produktionsdatan är avgörande för att förstå produktionsförluster och hitta förbättringsmöjligheter.

        Den historiska produktionsdatan gav en tydlig ledtråd. Bostik hade en stor möjlighet att minska omställningstid. En viktig förlustorsak eftersom fabriken gör omställningar för ett 80-tal olika produkter.

              Bostik behövde öka den totala nettoproduktionen av lim och minska övertidsarbete och dyra helgskift.

              Lösning

              Genom att använda RS Production som faktakälla kunde Bostik arbeta baserat på tillförlitliga, verkliga produktionsdata under hela den datadrivna DMAIC-förbättringscykeln.

              Framsteg kunde enkelt mätas under hela projektet. Operatörer arbetar dagligen med RS Production, vilket innebär att resultat kan ses i realtid, korrigerande åtgärder kan vidtas snabbt och ytterligare lärdomar och förbättringar kan göras.

              Till exempel insåg produktionsteamet att omställningstiden kunde minskas ytterligare genom att två operatörer arbetade tillsammans. Detta lärande introducerade ett nytt sätt att arbeta.

                      Operatörer arbetar dagligen med RS Production.

                      Resultat

                      Bostik minskade fyllningsmaskinernas omställningstid 70 % med RS Production. Minskningen av omställningstid resulterade i en ökning av den totala tonnageproduktionen för fabriken.

                      Nyckelresultat för Bostik:

                      • Ökad total nettoproduktion.
                      • Förbättrat OEE med 40 %.
                      • Minskad omställningstid på fyllnadsmaskiner med 70 %.
                      • Minskat övertidsarbete och helgskift.

                      Bostiks fabrik i Helsingborg fungerar nu som inspiration för andra. Lärdomarna delas genom koncernens fabriker för att fler Bostik-sajter ska kunna realisera samma resultat.

                                  Claes Lindblom förklarar hur Bostik ökade den totala nettoproduktionen genom att förbättra OEE 40 % med RS Production.