Brunberg förbättrar sin choklad- och lakritsproduktion med RS Production®

"Jag rekommenderar RS Production till tillverkande företag. RS Production fungerar. Vi gillar det. Det är enkelt att spåra och registrera produktionsförluster och vi kan direkt se om produktionsförändringar ger önskat resultat!"

Hannu Porttila, Produktions- och FoU-chef på Brunberg Oy

Brunberg är Finlands äldsta konfektyrföretag och har producerat choklad, lakrits och marmelad som älskats av finländarna i över 150 år. Delikatesserna tillverkas fortfarande i fabriken i Porvoo.

    För första gången i sin historia kan Brunberg övervaka produktionseffektivitet och tillgänglighet i realtid med RS Production från Good Solutions. De viktigaste resultaten är:

    • Förbättrad produktivitet och lönsamhet.
    • Säkerställa personal- och produktsäkerhet.
    • Förbättrad leveransprecision och ökad kundnöjdhet.
        Photo: Brunberg

        Problem

        Brunberg har funnits länge och har mest använt manuell datainsamling för produktionsövervakning och som underlag till förbättringsarbete, men det gav flera problem. Exempelvis:

        • Felaktig datahistorik.
        • Otillförlitlig produktionsdata.
        • Tillgänglighet, hastighet och kvalitet kunde inte mätas korrekt.

              Fabriken kunde inte nå sin fulla potential på grund av otillräckligt dataunderlag för kontinuerliga förbättringar och rotorsaksanalyser.

              Brunberg insåg behovet av att digitalisera produktionsövervakning med hjälp av ett OEE-system.

                  Photo: Brunberg

                  Lösning

                  Efter att ha sett en produktdemo av RS Production bestämde sig Brunberg för att installera lösningen vid två produktionslinjer med hjälp av Good Solutions partner, Novotek Finland.

                          “Vi implementerade RS Production i två steg. Vi fick inga förseningar och systemet kom igång på den första produktionslinjen på bara en månad.” berättar Hannu Porttila.

                                    Med RS Production har Brunbergfabriken realtidskoll på:

                                    • Produktionsstart och stopp.
                                    • Kassationsvolymer.
                                    • Störningsfrekvens och stopporsaker.
                                    • Förbättrad spårbarhet i produktionen.

                                    Maskinoperatörer använder RS Production i den dagliga driften för att snabbt se status från tidigare skift och enkelt dela produktionsinformation.

                                              En av Brunbergs viktigaste skäl till att skaffa systemet var bättre tillgång till underlag för maskinunderhåll. Att kontinuerligt jobba med att förbättra maskintillgänglighet är avgörande för att produktionslinjer skall uppnå sin produktivitets- och effektivitetspotential.

                                                        Brunberg implementerade RS Production med Good Solutions partner, Novotek Finland.

                                                        Resultat

                                                        Med tillgång till omfattande och korrekt OEE-data från RS Production har Brunberg minimerat stillestånd och produktionsförluster. Fabriken har förbättrat produktionshastighet, kvalitet och maskintillgänglighet. Numera bygger Brunbergs förbättringsarbete inte på gissningar längre.

                                                                    Brunberg använder också data från RS Production för att fatta maskininvesteringsbeslut. Investeringar baserade på verkliga fakta skapar mycket trovärdiga ROI-kalkyler.

                                                                                  “Med RS Production har vi den information som krävs för att snabbt hitta och lösa rotorsaken till flaskhalsar som uppstår. En maskin på en produktionslinje kan få problem en gång om dagen eller i veckan. Utan RS Production kunde detta gå obemärkt förbi. Nu ser vi produktionsstatus i realtid och kan snabbt agera baserat på fakta.” avslutar Hannu Porttila.

                                                                                                Photo: Brunberg