Derome Timber ökar OEE 10% med hjälp av RS Production

"På sex månader ökade vi vår OEE med 10%. Det är mer än 250 extra lastbilslaster med färdiga varor varje år från vår fabrik i Kinnared. RS Production hjälper kollegor på alla nivåer att få rätt, användbar information för att fatta bättre beslut dagligen. Varje morgon skickas rapporter automatiskt ut till alla som säkerställer att produktionen flyter. Produktionsteam, fabrikschefer och vår VD. Vi alla baserar våra beslut på samma produktionsfakta."

Elias Brag, Project Manager på Derome Timber

Derome Group är en av Sveriges största familjeägda träindustrier med anor från 1946. Trä är “den gröna tråden” i verksamheter där skogen blir trävaror, hus, byggelement och miljövänlig bioenergi.

    På Deromes plats i Kinnared finns ett sågverk och en pelletsfabrik. Sågverket producerar varor för den svenska, brittiska och amerikanska marknaden och har en årlig kapacitet på 160 000 m3. Pelletsfabriken producerar cirka 65 000 ton pellets årligen.

         Elias Brag, Project Manager på Derome Timber

         Problem

         Derome Timber har länge legat i framkant när det gäller att använda digitala verktyg för att stödja produktionen. Det ledde dock till att olika fabriker använde olika lösningar för produktionsövervakning och beslutsfattande. Det var svårt att få en heltäckande, koncernöverblick och Derome var redo att ta nästa steg i sin digitalisering.

         Derome bestämde sig för att implementera en koncerngemensam standard för OEE för att skapa en stabil grund för tillväxt, minimera manuellt rapportarbete och skapa en beslutsprocess som bygger på lättförståeliga fakta.

               Derome behövde ett koncernövergripande standardiserat system för att skapa en gemensam grund för att fatta faktabaserade beslut.

               Lösning

               Efter att granskat marknaden såg Derome att RS Production från Good Solutions var det rätta valet för att stödja koncernens tillväxtmål och behovet av införande i hela koncernen.

               Med hjälp av RS Production kan Derome fatta faktabaserade beslut lokalt vid varje produktionslinje, och ledningen kan automatiskt dela koncernövergripande mätvärden.

               Exempelvis skickas en översiktsrapport automatiskt varje morgon till alla som är inblandade i att produktion flyter smidigt: produktionsteam, fabrikschefer och VD.

               Underhållsavdelningarna går igenom produktionsdata från RS Production för att planera underhåll utifrån hur produktionen går.

               Lösningen hjälper produktionsteamen i de olika fabrikerna att skapa flyt och stabilitet i det dagliga arbetet.

                       Operatörer arbetar dagligen med RS Production.

                       Resultat

                       Deromes fabrik i Kinnared kunde öka sitt OEE 10% på bara sex månader genom att arbeta som ett team och basera beslut på fakta från RS Production.

                       “Det är ett fantastiskt resultat för ett sågverk med en årlig kapacitet på 160 000 m3 att leverera mer än 250 extra lastbilslaster med färdiga varor varje år tack vare vår förbättrade effektivitet”, förklarar Elias Brag.

                       Fabriken i Kinnared fördubblar nu kapaciteten och bygger ett helt nytt sågverk.

                       Elias fortsätter: “RS Production är en integrerad del av vårt sätt att arbeta och stödja vår framtida tillväxt. Både i nuvarande produktion och vår nya fabrik. Vi gör ständiga förbättringar för att få ut ännu mer värde av lösningen”.

                                   “RS Production är en integrerad del av vårt sätt att arbeta. Både i vår nuvarande produktion och framöver i vår nya fabrik”, säger Elias Brag