Sandvik SRP

Good Solutions hjälper Sandvik SRP öka nettoproduktionen med upp till 15%

”Vi ökade nettoproduktionen med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt utan extra maskintid eller personalkostnad.”

Thomas Bauer, Quality & Production Technology Manager at Sandvik SRP

Sandviks enhet i Svedala är en världsledande leverantör och globalt utvecklingscenter för stenkrossar som används inom gruvindustri, stenbrotts- och entreprenadverksamhet. Sandvik SRP i Svedala har tillverkat utrustning till gruvindustrin sedan 50-talet. Att bli en världsledande leverantör har alltid byggt på kvalitet, men även på att ha god lönsamhet för att kunna ligga i framkant av utvecklingen.

   Problem

   Sandvik SRP har sedan länge arbetat strukturerat med Lean-arbete och att ha effektivitetsmätning på maskinnivå. Tyvärr var denna OEE-mätning nära knuten till specifika bearbetningsmaskiner. Och de var emellanåt uppbyggda på rapporter med papper och penna.

   När maskiner uppgraderats eller bytts ut har konsekvent mätning av produktionseffektiviteten inte kunnat upprätthållas. För att kunna få fakta till daglig styrning och bättre utväxling i förbättringsarbetet behövde Sandvik en flexibel och lättanvänd digital lösning. Efter att ha utvärderat flera olika lösningar valde Sandvik att börja samarbeta med Good Solutions.

     I RS Production kan maskinoperatörerna enkelt koda stopp och förlustorsaker.

      RS Production gör det enkelt att föra diskutioner baserade på fakta, skapa samsyn och att visualisera informationen så att alla kan förstå.

       Lösning

       Good Solutions programvara RS Production mötte Sandviks högt ställda krav. Bred maskinkompabilitet, användbarhet och möjligheter att kunna följa produktionen i realtid var några av kraven. Operatörer kodar nu enkelt stop- och förlustorsaker. Resultatet finns tillgängligt i realtid för produktions- och fabriksledning. RS Production förser även daglig styrning med beslutsunderlag och ger mycket data för förbättringsarbete.

       “Det blir enkelt att diskutera lösningar när det finns en gemensam grund och visualisering av information som alla kan förstå. När behoven ändras är det enkelt för oss själva justera vilka data som presenteras på skärmarna och hur den visualiseras” säger Thomas Bauer, Quality & Production Technology Manager på Sandvik SRP.

       Sammantaget gör Sandvik det flexibelt, enkelt och effektivt för alla produktionsavsnitt att snabbare kunna fatta bättre beslut. Genom att ge tillgång till fakta från produktionen som är visuell, relevant och enkel att förstå.

         Resultat

         Sandvik kan nu identifiera verkliga flaskhalsar över hela fabriken. Det har gjort att nettoproduktionen kunnat ökas med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt. Utan mer maskintid och personal. 

         Samtidigt ser man också mycket potential till framtida förbättringar och effektivitetshöjning. Genom att använda fakta från RS Production som beslutsunderlag i daglig styrning och i förbättringsarbetet har effektiviteten konsekvent kunnat ökas och bibehållas. Detta har resulterat i att produktionskapaciteten nu kan utnyttjas maximalt och investeringar i nya maskiner har kunnat undvikas.

           Resultatet finns tillgängligt i realtid för produktions- och fabriksledning. RS Production förser även daglig styrning med beslutsunderlag och ger mycket data för förbättringsarbete.