Nolato Gota

Nolato Gota ökar OEE 35% med RS Production från Good Solutions

"Vi förbättrade vår effektivitet (OEE) i fabriken med 35% med hjälp av RS Production"

Olof Pettersson, VD Nolato Gota

“Vi har de senaste åren förbättrat vår effektivitet (OEE) i fabriken med upp till 35%, med hjälp av RS Production från Good Solutions. Det innebär att vi blivit mer resurseffektiva, mer lönsamma och framförallt mer hållbara” säger Olof Pettersson, VD på Nolato Gota.

Good Solutions programvara RS Production gör det enkelt för operatörer, tekniker och ledning att få samsyn på nuläget genom snabb tillgång till visuella produktionsfakta och analyser. Det hjälper fler medarbetare i fabriken att fatta bättre beslut snabbare.

Genom att arbeta datadrivet har Nolato Gota förbättrat cykeltider och minskat produktionsförluster. rbetet har gett fabriken högre effektivitet, större flexibilitet och minskad resursförbrukning per producerad enhet.

   Problem

   Nolato Gota tillverkar plastdetaljer främst till fordonsindustrin och har de senaste åren visat stark tillväxt. Kunderna har höga krav på att alla leveranser kommer som förväntat. De har också en minimal tolerans för fel. De har också en minimal tolerans för fel. Det betyder att Nolato Gota konsekvent måste hålla hög effektivitet och kvalitet.

   Tidigare har fabriken varit tvungen att arbeta kontrolldrivet för att möta kundernas krav. Det betyder att ökad volym endast kan mötas med fler människor – i produktionen och för kontroller. Den metoden ger inte hållbar lönsamhet för att driva och utveckla fabriken i en starkt konkurrensutsatt global bransch.

   För att producera med hög effektivitet (OEE) är det viktigt att det finns operatörer med rätt kompetens och att maskinerna är väl underhållna. Fabriks- och produktionsledningen identifierade att det är viktigt med en erfaren organisation. Men det gällde att kasta magkänslan och få rätt verktyg för att systematiskt fokusera på de förbättringar som ger störst värde. Varje dag.

     Produktionschef Jimmy Johansson visar hur visualiserade fakta i RS Production hjälper Nolato Gota att förbättra sin effektivitet (OEE) genom att varje dag kunna fatta bättre faktabaserade beslut.

      RS Production ger operatörerna all information de behöver för att fatta bättre faktabaserade beslut.

       Lösning

       ”Genom att vi i realtid kan se hur våra produktionsflöden går, och vart vi har störst utrymme för att förbättra effektiviteten kan vi hela tiden jobba med att minska våra produktionsförluster och öka flexibiliteten och därmed bli mer konkurrenskraftiga” säger Jimmy Johansson, Produktionschef på Nolato Gota.

       RS Production visar cykeltider och stopp automatiskt. Det gör det enkelt för operatörer och produktionspersonal att snabbt ange orsaken till varför en maskin inte kör optimalt. Kombinerat med data från maskiner och andra produktionssystem skapas visuella beslutsunderlag som används i det dagliga arbetet för att systematiskt arbeta bort flaskhalsar och produktionsförluster.

       Med mobilappen kan produktionsledningen snabbt få koll på nuläget, oavsett var de befinner sig.

       Genom utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling hos Good Solutions säkerställs att operatörerna kan använda systemet effektivt och att systemet understödjer arbetsprocesserna i fabriken. Medarbetarna har mandat att åtgärda identifierade problem, och resultatet av åtgärderna följs upp. Genom att arbeta datadrivet kan Nolato Gota lösa problem direkt, innan de blir problem för en kund.

         Resultat

         Med hjälp av RS Production från Good Solutions, kontinuerlig kompetensutveckling och nära samarbete med fabriks- och produktionsledning har effektiviteten (OEE) i fabriken förbättrats med upp till 35%.

         Det innebär att Nolato Gota blivit mer resurseffektiva, mer lönsamma och framförallt mer hållbara. Utmaningarna under 2020 har tydligt visat styrkan i hög effektivitet och att snabbt kunna ställa om och vara flexibel. Framförallt i utmanande tider har resultaten av att arbeta med datadriven produktion hjälpt Nolato Gota att bli mer konkurrenskraftiga.

         Nolato Gota är jobbar för att kunna öka effektiviteten (OEE) ännu mer och utökar samarbetet med Good Solutions.

           Med RS Productions mobilapp kan produktionsledningen snabbt få koll på nuläget, oavsett var de befinner sig.