Orkla Nidar ökar hela fabrikens OEE 10% med RS Production®

"Genom att konsekvent basera vårt förbättringsarbete på fakta från RS Production har vi ökat hela fabrikens OEE med 10%. I specifika produktionslinjer ännu mer."

Kerstin Leistad, Produktionschef på Orkla Confectionery & Snacks Norge AS

Orkla Nidar grundades 1912 och sysselsätter cirka 250 personer och producerar ett brett utbud av godis och konfektyr för flera nordiska varumärken. Fabriken är i drift 24/7 och investerar mycket i FoU, HSEQ, innovation och effektivitet.

RS Production från Good Solutions har använts sedan 2016, och genom att kontinuerligt basera beslut på fakta från produktionen har fabrikens OEE kunnat ökas med 10 %.

    Problem

    Orkla Nidar arbetade med den “klassiska” papper och penna-metoden för produktionskontroller och kodning av förlustorsaker. Den insamlade informationen överfördes sedan till Excel.

    Förutom att det var tråkigt och tidskrävande var det svårt att göra en korrekt förlustanalys eftersom många förluster rapporterades som “Annat” på grund av att operatörerna inte alltid kom ihåg.

    Ingen historisk data fanns tillgänglig och trendanalys kunde inte heller göras.

    Dessa problem upphörde 2016 efter att ha kommit igång med RS Production.

          Lösning

          Orkla Nidar använder RS Production under hela produktionsdagen. 

          Produktionsstopp loggas automatiskt och kategoriseras korrekt av operatörerna, vilket gör att insamlad produktionsdata håller hög kvalitet. 

          Till exempel används standardiserade rapporter för morgonmöten i alla produktionslinjer där produktionsteamen går igenom de största förlusterna från föregående dag och så går man igenom planerade åtgärder. 

          Produktionsledningen har veckovisa möten där man granskar produktionsdata på veckonivå, prioriterar förbättringsarbete och planerar åtgärder baserat på de största kvartalsvisa och årliga förlusterna. 

                  Operatörer arbetar dagligen med RS Production.

                  Resultat

                  Produktionschef Kerstin Leistad förklarar:

                  ”Genom att konsekvent basera vårt förbättringsarbete på fakta från RS Production har vi ökat hela fabrikens OEE med 10 %. I enskilda produktionslinjer ännu mer”.

                  “Dessutom har vi kunnat gå över från att arbeta i stora förbättringsprojekt till mindre, smidigare förbättringar som riktar sig mot specifika frågor.” fortsätter Kerstin.

                  Vi investerar i digitalisering för att ligga i framkant, särskilt i vår helt nya produktionslinje som nu byggs. Vi arbetar ännu mer med visualiseringar och går över till att arbeta helt digitalt i möten i hela vår fabrik, vilket gör det möjligt att fatta bättre beslut snabbare.

                  RS Production är en integrerad del av vår framtid.

                              “Genom att konsekvent basera vårt förbättringsarbete på fakta från RS Production har vi ökat fabriksomfattande OEE med 10%. I specifika produktionslinjer ännu mer” berättar Kerstin Leistad, produktionschef på Orkla Confectionery & Snacks Norge AS