Paulig UK använder RS Production® för att öka hela fabrikens OEE 10% och minska kostnader rekordsnabbt

"Jag är van att bygga Formel 1-bilar men att göra riktigt bra tortillas är ännu svårare. Genom att använda RS Production för att identifiera förbättringsmöjligheter och kunna följa resultaten av förbättringarna kontinuerligt kunde vi minska våra kostnader rekordsnabbt och öka OEE 10% på fabriksnivå. Tydliga mål och att få alla fatta beslut på fakta var nyckeln för oss att lyckas." Thomas Whittaker, Continuous Improvements Champion, Paulig UK

Paulig Group är ett finskt familjeföretag som har ett stort utbud av flera mat- och dryckvarumärken. Företaget fokuserar mycket på hållbarhet och innovation och är fokuserade på att göra produkter som både smakar gott och håller högsta kvalitet.

Paulig UK tillverkar högkvalitativa tortillas under varumärkena Santa Maria, Poco Loco och “white-label” varumärken i Storbritannien, Norden och kontinentala Europa.

    Problem

    Paulig UK behövde hitta en bra lösning för att nå sina kostnadsmål och öka den totala produktiviteten. Fabriken identifierade fyra förbättringsområden:

    • spill och slöserier,
    • haverier och tekniska stopporsaker,
    • driftstopp,
    • och utnyttjandegrad.

    För att kunna fatta objektiva beslut för att lösa problemen behövde Paulig UK samla in data från maskiner och operatörer så att de lättaste förbättringarna kunde identifieras först – inte baserat på personliga åsikter utan på fakta och för att säkerställa att rätt förbättring kunde göras så effektivt som möjligt.

          Lösning

          Paulig UK valde RS Production från Good Solutions för att samla in produktionsfakta, identifiera förbättringsområden och verifiera resultaten av förändringar som genomfördes.

          RS Production kombinerades med att implementera flera lösningar, bland annat omfördelning av operatörernas tid, kompetensförbättringar och standardisering av processer genom utbildning.

          Datan som samlades in av RS Production utgjorde grunden i underlaget för att skapa ett trovärdigt “business case”, och säkerställa att förändringarna gav resultat.

                  Operatörer arbetar dagligen med RS Production.

                  Resultat

                  Resultaten visade sig snabbt vara betydande. Under de första 12 månaderna efter införandet minskade Paulig UK kostnaderna markant och ökade OEE med 10% på fabriksnivå.

                  Nästa steg för Paulig UK är att fortsätta bygga vidare på dessa framgångar med en “bottom-up”-strategi baserad på kunskapen om förbättringar som är möjliga i det dagliga arbetet.

                  Framgången från projektet beror på det tydliga mål som fabriken satte, att de kunde ta faktabaserade beslut på alla nivåer i fabriken och förstå de olika medarbetares roll i att nå målet.

                              “Jag är van att bygga Formel 1-bilar men att göra riktigt bra tortillas är ännu svårare. Genom att använda RS Production för att identifiera förbättringsmöjligheter och kunna följa resultaten av förbättringarna kontinuerligt kunde vi minska våra kostnader rekordsnabbt och öka OEE 10% på fabriksnivå. Tydliga mål och att få alla fatta beslut på fakta var nyckeln för oss att lyckas.”