RS Production hjälper System 3R att öka kapaciteten 100% på manuella maskiner

”Vi använder RS Production för att identifiera förbättringar och övervaka effekterna av våra förändringar. Vårt team använder nu data för att fatta beslut och göra ständiga förbättringar. Till exempel kunde vi öka kapaciteten med otroliga 100% på manuella maskiner. Att arbeta på det här sättet är en ger oss en helt annan spelplan, och nu går vi vidare med alla våra maskiner."

Oliver Björk, Production Manager på System 3R

System 3R etablerades i Sverige 1967 och är världsledande inom verktygs- och automationslösningar.

System 3R gör avancerade fixturer, automationslösningar och programvara för verktygsmaskiner, som hjälper företag att optimera produktionsprocesser och förbättra konkurrenskraften genom sin spetsteknologi och kundfokuserade tillvägagångssätt.

    Resultat av arbetet med RS Production

    • Fördubblad kapacitet, 100% ökning, på vissa maskiner utan extra resurser.
    • Förbättrad “overall equipment effectiveness” (OEE).
    • Effektivare processer och standardisering av arbetsflöden.
    • Datainsamling i realtid för bättre beslutsfattande och teamwork.
    • Snabbare att hitta flaskhalsar och förbättringsområden.

      Samarbete för att hjälpa fler fabriker

      System 3R är en Good Solutions affärspartner. RS Production har integrerats med System 3Rs mjukvarupaket Workshop Manager, vilket gör det möjligt för automationslösningskunder att övervaka, kategorisera och minska produktionsspill.

      Genom att implementera lösningen i sin fabrik visar System 3R fördelarna på resan mot “lights-out” fabriken.

      Problem

      Det fanns produktivitetsproblem med en manuell svarvmaskin hos System 3R. Bristande standardisering ledde till flera problem som påverkade produktivitet, lagmoral och effektivitet.

      Teamet som jobbade med svarven kämpade med långa omställningstider, vilket resulterade i låg effektivitet, eller OEE.

      Dessutom kunde inte rätt rapporter enkelt skapas i deras ERP-system, vilket gjorde det svårt för teamet att identifiera flaskhalsar och förbättringspotential.

      Operatörerna krävde tydligare “best-practice” och fabriken behövde hjälp med att mäta och följa upp.

      Det fanns produktivitetsproblem med en manuell svarvmaskin hos System 3R. Bristande standardisering ledde till flera problem som påverkade produktivitet, lagmoral och effektivitet.

      Lösning

      System 3R implementerade RS Production för att hjälpa till att lösa problemen, och började en manuell CNC-maskin.

      De visualiserade insikterna förbättrade beslutsfattandet och gjorde det möjligt för operatörer att utveckla “best-practice” från grunden.

      De skapade ett mer strukturerat arbetsflöde med checklistor och standardiserade instruktioner för hur de arbetar med chuckar och verktyg. Att snabbt inse var förlusterna sker gör det möjligt att hitta fler problem och fokusera på att minska omställningstid – för att uppnå det högt satta målet med omställningar kortare än 10 minuter.

      Operatörer arbetar dagligen med RS Production.

      Resultat

      Efter att ha implementerat RS Production kunde System 3R öka OEE, och fördubbla kapaciteten – en otrolig ökning på 100% – på CNC-maskinen helt utan nya resurser.

      Operatörerna fick också bättre insikt i både sitt eget och sina kollegors arbete, vilket gjorde att teamen bättre kunde samarbeta – med fakta från produktionen som underlag.

      Utifrån detta resultat var det inget svårt beslut för System 3R att gå vidare och implementera samma lösning på alla maskiner.

      Tack vare RS IoT 4G blev det smidigt att ansluta alla olika maskintyper och märken till RS Production Cloud. Det gjorde det möjligt för teamet att snabbt samla in maskindata i realtid och visualisera den i RS Production.

      Production Manager Oliver Björk sammanfattar, “Dessa steg är bara början på vår resa mot att minska produktionsförluster och spill och förbättra vår produktivitet”.

      Production ManagerOliver Björk sammanfattar, “Dessa steg är bara början på vår resa mot att minska produktionsförluster och spill och förbättra vår produktivitet”.