Svenska Retursystem ökar effektiviteten och minskar därmed CO2e och resursförbrukning med RS Production®

”Vi behövde bli effektivare och möta ökad efterfrågan med våra befintliga resurser. När vi kom i gång med RS Production fick vi snabbt kontroll på läget, och vi kunde enkelt se vilka förändringar som gjorde verklig skillnad.”

Torbjörn Mälman, Verksamhetsutvecklare på Svenska Retursystem

Svenska Retursystem är det smarta cirkulära företaget som skapar effektiva och hållbara varuflöden från producent ut till butiken eller restaurangen.

Baserat på standardiserade lådor och pallar som används om och om igen i ett kretslopp.

Resultatet är att CO2e-utsläpp minskar med 78 procent när man väljer att transportera varor i returlådor jämfört med engångsemballage.

    Problem

    Det blev uppenbart för Svenska Retursystem att den befintliga förlustmätningen som gjordes i Excel inte var tillräcklig för att identifiera de förluster som finns och underlaget var inte tillräckligt för att starta upp förbättringsteam.

          ”När skiftledaren lade in produktionsförluster vid dagens slut i Excel, så engageras inte alla medarbetare, och in-data blir inte helt exakt utan snarare en bedömning. Vissa dagar hanns det inte ens med att fyllas i. Vi behövde kunna följa förlusterna; Var finns dem och vad gör vi för att minska dem. Helt enkelt behövdes en annan lösning för att hjälpa oss nå affärsmålen” berättar Vllaznim Hani, Produktionschef i Mölnlycke

              Svenska retursystem vände sig till Good Solutions efter att en produktionsledare haft bra erfarenheter av RS Production från en tidigare arbetsplats.

                    Lösning

                    Efter ett referensbesök hos en av Good Solutions kunder inom livsmedelsindustrin, var Svenska Retursystem redo att komma i gång med RS Production för att hantera de ökade volymer som bolaget ställs mot årligen.

                            En plan gjordes för att införa RS Production på anläggningarna i Helsingborg, Mölnlycke, Örebro och Västerås.

                                      Medarbetarna involverades i ett tidigt skede och var med i utformning av både OEE-policy och arbetssätt. Genom att använda informationen från RS Production i dagliga morgonmöten och i förbättringsarbetet för att fatta beslut baserat på produktionsfakta involverades medarbetarna till att bli en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet. Numer är RS Production ett centralt verktyg i den dagliga driften.

                                                Resultat

                                                Genom att öka kapaciteten i produktionsanläggningarna utan att öka resursförbrukningen är bolaget mer effektivt. Färre resurser används per låda och pall vilket ytterligare bidrar till minskade CO2e-utsläpp.

                                                              Svenska Retursystem kunde snabbt se förbättringar i ökad effektivitet. Framför allt har det skapats en grund och en kultur i produktionen kring att förstå var produktionsförlusterna finns, vad som görs för att minska dem, och vad resultatet blir av förändringen.

                                                                          Svenska Retursystem är ett lysande exempel på att det både är mer lönsamt och hållbart att öka effektiviteten genom att fler kan fatta faktabaserade beslut enklare med hjälp av RS Production från Good Solutions.