VMT Plastic Solutions använder RS Production® för ökad effektivitet, kvalitet och faktadrivet lean-arbete

"Jag rekommenderar verkligen RS Production till alla tillverkande företag. Det är fantastiskt för alla beslutsfattare att ha all OEE-data tillgänglig från ett verktyg. Systemet hjälper oss effektivisera vår tillverkning, även om produktionen fungerade bra redan när vi införde RS Production. RS Production hjälper oss att förbättra vår maskineffektivitet och verktyget har blivit en grundpelare i vårt arbete för förbättrad kvalitet och kundnöjdhet. Resultatet är att vi kan ge våra kunder mer kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet."

Marja Mäkinen, VD på VMT Plastic

Sedan starten på 1970-talet har VMT Plastics växt under snart 50 år. Företaget tillverkar plastprodukter och är specialiserat på avancerade formblåsnings- och formsprutningslösningar för fordonsindustrin och utrustningstillverkare.

    Att vara i teknologisk framkant har alltid varit en ledstjärna. VD Marja Mäkinen berättar;

    “Vi investerar kontinuerligt i affärsutveckling och vi vill vara branschledande med att jobba datadrivet med förbättringar och Lean-arbete. Vår tillväxt bygger på högkvalitativa, kostnadseffektiva produkter som att driva vår produktion med stor förutsägbarhet”.

        RS Production hjälper oss att förbättra vår maskineffektivitet och verktyget har blivit en grundpelare i vårt arbete för förbättrad kvalitet och kundnöjdhet. Resultatet är att vi kan ge våra kunder mer kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet." säger Marja Mäkinen, VD på VMT Plastic Solutions

        Problem

        De tidigare produktionssystem gav otillräckligt med information för att enkelt hitta flaskhalsar och att kunna använda data från tillverkningen som underlag till förbättringsarbete och Lean-arbetet. Produktionsinformationen var ofta fragmenterad och utspridd på flera system. Data, såsom produktionstider, mängder och annat väsentligt, registrerades på papper och samlades in från olika produktionsområden. Dessutom arbetade alla med olika arbetssätt för databehandling.

              De tidigare produktionssystem gav otillräckligt med information för att enkelt hitta flaskhalsar och att kunna använda data från tillverkningen som underlag till förbättringsarbete och Lean-arbetet.

                  Produktionsövervakningen var otillräcklig vilket gjorde att det tog mycket tid att identifiera problem och lösa rotorsaken. Sammantaget gjorde detta att fabriken bara kunde beräkna produktionseffektivitet i efterhand.

                        De tidigare produktionssystem gav otillräckligt med information för att enkelt hitta flaskhalsar och att kunna använda data från tillverkningen som underlag till förbättringsarbete och Lean-arbetet.

                        Lösning

                        VMT Plastics Solutions kom i kontakt med RS Production genom Good Solutions-partnern Novotek Finland. Efter ett kort testperiod började fabriken använda RS Production OEE för alla formblåsningsmaskiner.

                                Syftet med införandet var att hitta en lösning där all produktionsdata finns tillgänglig från ett system med enkel tillgång till korrekta och produktspecifika produktionsdata.

                                          Genom RS Production hittar nu produktionsteamen enkelt data för att jämföra prestanda, hitta förluster och göra faktabaserade förbättringar. RS Production hjälper fabriken i Lean-arbetet genom att bidra med fakta för att minska ”Six Big Losses”.

                                                    Ännu viktigare är att RS Production ger beslutsfattare på alla nivåer möjlighet att bidra till VMTs smarta fabriksutveckling.

                                                              Genom RS Production hittar nu produktionsteamen enkelt data för att jämföra prestanda, hitta förluster och göra faktabaserade förbättringar. RS Production hjälper fabriken i Lean-arbetet genom att bidra med fakta för att minska ”Six Big Losses”.

                                                              Resultat

                                                              RS Production introducerades under 2020 har gjort det möjligt att fatta faktabaserade beslut i hela fabriken. Resultaten kom snabbt och produktionseffektiviteten stabiliserades på en betydligt förbättrad nivå.

                                                                          Marja Mäkinen säger så här om de snabba resultaten och för att nå framtida mål:

                                                                          “RS Production ger en holistisk och systematisk översikt, det ger klarhet och synlighet i vår tillverkning för beslutsfattare på alla nivåer. Vi får kontroll i realtid på maskiner, produkter och i princip när vi tillverkar en bit. Vi behöver inte längre beräkna effektiviteten i efterhand. I stället vet vi vad vi producerar, med rätt kvalitet och kan därför erbjuda våra kunder kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet.”

                                                                                        VMT Plastic Solutions implementerar RS Production i alla sina fabriker tillsammans med Novotek Finland.

                                                                                                      VMT Plastic Solutions implementerar RS Production i alla sina fabriker tillsammans med Novotek Finland.