OEE Policy

Få ut det mesta av RS Production genom standardiserade mätvärden och processer.

Genom att dokumentera och standardisera era mätetal kan mesta möjliga nytta skapas med hjälp av RS Production.

En fabrik kan mätas olika beroende på hur er fabriks verksamhet ser ut och har för krav. För att få ut mesta möjliga av ert arbete med datadriven produktion är det viktigt att dokumentera och standardisera hur detta skall göras i er fabrik.

OEE Policy är till för att skapa en gemensam bild av vad och hur man mäter. Det blir ett styrande dokument som är en referens när förutsättningar ändras eller det finns frågor eller oklarheter.

Under OEE Policy workshopen identifierar vi tillsammans vad som mäts och vilka parametrar som påverkar förlustmodellen samt dokumenterar ansvarsfördelning och roller i vardagen. Workshopen är baserad på kortare teoribitar följt av frågor vars svar mynnar ut i ett policydokument.

Innehåll

 • Vad mäts i vår fabrik

 • Tillgänglighet

 • Anläggningsutnyttjande

 • Kvalitetsutbyte

 • Förlustmodellen

 • Roller och ansvar

Var

 • På plats hos er

Roller

 • Ledningsgrupp

 • Tekniker och Ledare.

 • Personer som kan ta beslut kring vad och hur det skall mätas samt fördela ansvar.

Tidsåtgång

 • Halvdag