Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Good Solutions. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar, använder, delar, överför och lagrar information om dig. Läs igenom detta juridiska dokument. I vår integritetspolicy förklarar vi:

 • Vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den.
 • Hur vi använder informationen.
 • Åtkomst till din information.

Information vi samlar in

Vi samlar in information för att ge bättre service till alla våra användare. Från att ta reda på grundläggande saker som vilket språk du talar, till mer komplexa saker. Exempelvis vilka funktioner du tycker är mest användbara.

Vi samlar information på två sätt:

Information du ger oss. Till exempel behöver du ett konto hos Good Solutions för att kunna använda våra tjänster. När du skapar ett sådant konto kommer vi att begära personlig information, till exempel ditt namn och din e-postadress.

Information vi får från din användning av våra tjänster. Vi kan samla in information om de tjänster du använder och hur du använder dem, som din interaktion med specifikt innehåll. Det kan innebära när och var du använder tjänsterna. Information såsom plats, plattform, enhet, datum och tid, proxyinställningar, webbläsare, nätverk, operativsystem etc.
Informationen vi samlar kan lagras centralt på våra servrar eller på lokala enheters webbläsare och andra program.

Hur vi använder information vi samlar in

Vi använder informationen vi samlar in från våra tjänster för att skydda både Good Solutions och våra användare. Det gör det också möjligt för oss att underhålla och förbättra, utveckla våra tjänster.

Vi kan även använda informationen för att erbjuda dig mer relevant information och en bättre användarupplevelse. Exempelvis genom att spara dina språkinställningar kan vi göra det möjligt för våra tjänster att fungera på det språk du föredrar.

Genom att hålla reda på vår kommunikation med dig kan vi bättre hjälpa dig att lösa eventuella problem som du kan möta. i kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel att meddela dig om kommande ändringar, förbättringar eller nyheter.

Vi begär samtycke innan vi använder information för annat ändamål än de som anges i denna integritetspolicy.

Good Solutions behandlar personlig information på våra servrar. Vi kan behandla din personliga information på en server som ligger utanför landet där du bor.

Få tillgång till och uppdatera din personliga information

När du använder våra tjänster strävar vi efter att ge dig tillgång till din personliga information. Om den informationen är fel, strävar vi efter att ge dig möjligheter att uppdatera den eller radera den. Förutsatt att vi inte på grund av legitima affärs- eller juridiska ändamål måste behålla informationen. När vi uppdaterar din personliga information kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi kan agera på din begäran.

Vi kan avslå ansökningar som är orimliga, repeterande, kräver oproportionerlig teknisk ansträngning. Exempelvis om det krävs att utveckla ett nytt system eller att grundligt ändra en befintlig praxis, riskerar andras integritet eller är extremt opraktiska att genomföra.

Där vi kan tillhandahålla informationsåtkomst och korrigering gör vi det, förutom om det skulle kräva en oproportionerlig ansträngning. Vi strävar efter att erbjuda våra tjänster på ett sätt som skyddar information från oavsiktlig- eller skadlig förstörelse. På grund av detta kan vi inte – om du raderar information från våra tjänster – omedelbart radera återstående kopior från våra aktiva servrar och får inte ta bort information från våra backup-system.

Information vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer och personer utanför Good Solutions om inte något av följande villkor gäller:

Med ditt samtycke. Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Good Solutions när vi har ditt samtycke till det.

Med systemadministratörer. Som användare av Good Solutions tjänster finns information om dig i system som kan tillhöra någon annan. Systemadministratörer kan granska alla dina åtgärder inom de system som dem administrerar. Systemadministratörer kommer aldrig att kunna se eller ändra ditt lösenord. För extern bearbetning.

Vi tillhandahåller personuppgifter till våra samarbetspartners eller andra betrodda företag eller personer att behandla det för oss, baserat på våra instruktioner och i enlighet med vår integritetspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Av juridiska skäl. Vi kommer att dela personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Good Solutions om det finns sannolika skäl till tillgång, användning, bevarande eller offentliggörande av informationen är rimligt nödvändig för att:

 • uppfylla alla tillämpliga lagar, regler, rättsliga processer eller verkställbar offentlig begäran;
 • tillämpa gällande användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser;
 • upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera misstänkt bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem;
 • skydda mot skada på immateriell egendom, egendom eller säkerhet för Good Solutions, våra användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåtet enligt gällande lag.

Vi kan dela aggregerad, icke-personligt identifierbar information offentligt. Vi kan till exempel dela denna typ av information offentligt för att visa trender om den allmänna användningen av våra tjänster.

Om Good Solutions är inblandad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning; fortsätter vi att se till att personliga uppgifter är sekretessbelagda och ge berörda användare tillkännagivande innan personlig information överförs eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda Good Solutions och våra användare från obehörig tillgång till eller obehörig ändring, tillgång till eller förstörelse av information vi håller. Vad vi gör:

 • Vi krypterar våra tjänster.
 • Vi verifierar din identitet (oftast via e-post) när du skapar och ändrar ditt konto.
 • Vi granskar vår informationsinsamling, lagring och hantering – inklusive fysiska säkerhetsåtgärder – för att skydda mot obehörig tillgång till Good Solutions system.
 • Vi begränsar tillgången till personlig information till Good Solutions-anställda, partners och agenter som behöver tillgång till den för att kunna behandla den för oss och som omfattas av strikta avtalsförpliktelser.

Tillämpning

Vår integritetspolicy gäller för alla tjänster från Good Solutions. Vår integritetspolicy gäller inte tjänster som erbjuds av andra företag eller privatpersoner. Vi granskar regelbundet vår överensstämmelse med vår integritetspolicy.

Förändringar

Vår integritetspolicy kan förändras över tid. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna integritetspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommunicerar alla ändringar av denna integritetspolicy som en del av vår tjänst.