Operatörsutbildning

Ett lyckat införande av RS Production genom ökad förståelse av datadriven produktion i verkligheten.

Operatörer är en av de viktigaste delarna i ett framgångsrikt arbete med datadriven produktion. Genom operatörsutbildningen skapas den förståelse, kunskap och drivkraft som krävs för att lyckas.

En utbildning för operatörer som använder RS Production. Utbildningen går igenom hur produkten RS Production fungerar för operatörer men ger också kunskap till varför fabriker har nytta av att jobba med maskinuppföljning.

Syftet är att skapa praktisk kunskap, förståelse samt motivation hos operatörerna i arbetet med datadriven produktion. Genom modererade diskussioner i gruppen skapas rätt förståelse som bidrar till lyckat införande och lägger grunden till en positiv inställning till datadriven produktion.

Innehåll

  • RS Production

  • Stoppkodning

  • OEE

  • Hur använder man Operator Tools

  • Översikt: Roller, Rapporter, Nästa steg

Var

  • På plats hos er

Roller

  • Operatörer

Tidsåtgång

  • 2 timmar för grupp med 5 operatörer (max 10)