Över 300 mätpunkter i Orklas fabriker

Published by Good Solutions on

Orkla som är ledande i norden inom varumärken till dagligvaruhandel och storhushåll har sedan tidigare tecknat ramavtal med Prevas om att leverera RS Production till samtliga sina fabriker. RS Production ger Orklas drygt 100 fabriker en gemensam lösning för faktabaserad daglig styrning och förbättringsåtgärder och är Orklas verktyg för att harmonisera spårning och uppföljning av produktionsutfall i realtid. Samarbetet presenterades på Orklas Investor Day i London 11 September 2015, av Johan Clarin – Group Director Operations, som ett Key Topic in Performance Management 2016-2018.

Satsningen har fallit väl ut och har nu passerat 300 installerade mätpunkter, mätpunkter som finns i fabriker över hela Europa.

– Det är väldigt roligt att få vara med och ge fler och fler fabriker bättre beslutsunderlag och bättre överblick över produktionen. Vi ser det som ett kvitto på att vårt erbjudande är helt rätt för multi site-organisationer som vill jobba aktivt med effektivitetsökande förbättringar, samtidigt som man ger lokala fabriker tillgång till realtids-uppföljning, säger Mikael Persson, VD på Good Solutions.

Orkla har idag omkring 5 500 anställda i 103 fabriker.