Hitta en partner

Våra partners ger lokal närvaro

IMPROVEMENT CONSULTANT PARTNER

Capacent

Capacent är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag med omvandlings- och förbättringsinitiativ. Vi gör det genom att erbjuda managementkonsultation, interim management, ledarskapsutveckling och sökning och headhunting.

Capacent kombinerar målfokus med en ”människor först” -attityd och arbetar på ett nordiskt sätt – okomplicerat, snabbt och pragmatiskt – i både Sverige och Finland.

Besök Capacent

  IMPROVEMENT CONSULTANT PARTNER

  DevPort

  Genom att proaktivt arbeta med ständiga förbättringar maximerar vi kundvärdet genom att involvera och utbilda anställda. Genom att göra det kommer vi att skapa konkurrensfördelar och ekonomisk tillväxt.

  Kultur och team är nyckelfaktorerna för att lyckas med förbättringsprojekt. Vi arbetar också med Lean och Six Sigma och har erfarenhet från olika branscher.

  DevPort finns på fem platser från mitten av södra Sverige och våra konsulter är alla erfarna och utbildade. Vi har gjort projekt inom FMCG, medicin, telekom och bilindustrin.

  Våra kontor finns i Stockholm, Linköping, Göteborg, Södertälje och Helsingborg.

  Vi kan erbjuda seniorkompetens inom Supply Chain Management. Digitala lösningar och produktutveckling är de andra affärsenheterna inom DevPort, men också en utbildningsakademi.

  Besök DevPort

   IMPROVEMENT CONSULTANT PARTNER

   Enfo Group

   Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör datadriven transformation för sina kunder. Enfo bidrar med nischad kunskap kring olika plattformar, informationshantering och affärslösningar för att skapa intelligentare affärsverksamhet.

   Genom 900 nischade experter som jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen.

   Besök Enfo Group

    IMPROVEMENT CONSULTANT PARTNER

    Forge Agile

    Genom att arbeta på bästa sätt genom ”lean-agile” kan din organisation förnya sig, anpassa sig och förbättra sig snabbt. Mer än någonsin behöver organisationer snabbt justera strategi, förbättra och omvandla värdeströmmar, utveckla kompetens och tillämpa rätt teknik. Samtidigt som det krävs snabb avkastning på investeringar. Genom ”FAST!” och ”Force Agile Lighthouse ™” – hjälper vi organisationer att anpassa sig på hållbara sätt och – samtidigt – förbättringar med snabba resultat.

    Force Agile tillhandahåller ledarskapsutbildning, ”facilitering”, konsulttjänster, workshops och kurser för att förbättra och automatisera värdeströmmar. Vi erbjuder tjänster inom Lean-agile systematisk problemlösning, värdeströmsanalys och kartläggning, samarbete och ledarskap på distans samt processförbättringar. Vi erbjuder också kurser och certifieringar inom SAFe®-portföljen.

    Force Agile finns i Sverige, Norge och Finland.

    Besök Force Agile

     IMPROVEMENT CONSULTANT PARTNER

     MH Produktionsteknik

     Oavsett om du ska starta upp ett mer omfattande Lean-arbete eller leta efter ständiga förbättringar så har MH Produktionsteknik erfarenhet och kompetens för att identifiera och implementera kostnadseffektiva lösningar som effektiviserar era processer och arbetsflöden.

     Vi utvärderar och lämnar förslag på vad som kommer att ha störst inverkan på resultatet. Genom tillämpning av välkända metoder för Lean produktion och erfarenhet så levererar MH Produktionsteknik resultat med hög avkastning.

     Besök MH Produktionsteknik

       SOLUTION PARTNER

       Novotek Finland

       Novotek Finland levererar IT- och automatiseringslösningar baserade på standardprodukter och komponenter för att förbättra kundens prestanda. Novoteks lösningar är fokuserade kring tillverkande bolag.

       Gå till Novotek Finland

         IMPROVEMENT CONSULTANT PARTNER

         Qestio

         Qestio erbjuder konsulttjänster inom produktions- och underhållsutveckling, beställarstöd, processdesign samt projekt- och förändringsledning.

         Vi brinner för produktions- och underhållsfrågor. Vår mission är att hjälpa till att skapa en hållbarare industriproduktion.

         Våra värderingar vilar på en övertygelse om att tillsammans kan vi göra mer.

         Vi finns i Helsingborg, Örebro och Borlänge.

         Besök Qestio

          SOLUTION PARTNER

          Quant Service

          I mer än 30 år har Quant realiserat sia kunders fulla underhållspotential. Oavsett om vi arbetar med att säkerställa säkerhetspraxis och bygga en verklig underhållskultur, till att implementera avancerade digitala verktyg för att optimera kostnader och produktivitet, så är det våra människor som gör skillnaden.

          Gå till Quant Service

            IMPROVEMENT CONSULTANT PARTNER

            Virtual Manufacturing

            Virtual Manufacturing är en leverantör av leanbaserade produktions- och logistikutvecklingstjänster.

            Vi tror på, och är beredda att ta oss an utmaningen, att knyta samman teknik, metoder och hårt arbete inom produktionsutveckling för att uppnå resultat. Detta görs både i en virtuell och fysisk värld, innan och efter produktionsstart. Välkomna att tillsammans med oss skapa värde i din produktion ”The Virtual Way”.

            Besök Virtual Manufacturing