Planer för RS Production®

Med 17 års erfarenhet och 250+ framgångsrika fabriker senare, garanterar vi att ge din fabrik en riktigt bra start!

Vi ser till att du kommer igång utan risk – RS Production, RS IoT 4G och med hjälp från vårt expertteam!

Pulse

Mät, visualisera och agera för att säkerställa leverans i tid.

Team

Skapa engagemang i hela fabriken för att förbättra kvalitet, kostnad och leverans.

Vi hjälper dig att prova RS Production och ansluta dina maskiner med RS IoT 4G.

Enterprise

Koncerngemensamma implementeringar, integrationer och skräddarsydda lösningar.

Maskinkoppling

RS IoT 4G, OPC UA och webbtjänstgränssnitt tillgängligt.

RS IoT 4G ingår

RS IoT 4G ingår

RS IoT 4G ingår

Användargränssnitt

Mobile, Operator tools, Office tools och infoskärmar.

✔︎

✔︎

✔︎

Uppföljing av driftstopp

Manuell och automatisk stoppregistrering, tillgänglighet, stillestånd, skiftschema.

✔︎

✔︎

✔︎

Förlustuppföljning

OEE med 6 big losses, stoppuppföljning, kvalitetsförluster, omarbetningsförluster, hastighetsförluster och mer.

✔︎

✔︎

✔︎

Produktionsuppföljning

Order och artiklar, producerad mängd, operatörsskiftrapportering.

✔︎

✔︎

✔︎

Realtidsvisualisering

Liverapportering med gör-det-själv dashboards

✔︎

✔︎

✔︎

Förbättringsanalys

Analysera omställningar, cykeltider, trender och underhålls-KPI.

✔︎

✔︎

Teamwork och beslutsstöd

Rapportdelning, export av BI-data, meddelandehantering och händelsehantering i realtid.

✔︎

✔︎

Datalagring

Obegränsad datalagring finns som tillval.

18 månader

36 månader

36 månader

Service

Obegränsad datalagring finns som tillval.

✔︎

✔︎

✔︎

Anpassningar

Anpassade integrationer och andra anpassade lösningar.

✔︎

Multisite implementation

Koncerngemensam implementation ger en standardiserad produktionsöversikt i realtid över flera fabriker.

✔︎

Pulse

Mät, visualisera och agera för att säkerställa leverans i tid.

Team

Skapa engagemang i hela fabriken för att förbättra kvalitet, kostnad och leverans.

Enterprise

Koncerngemensamma implementeringar, integrationer och skräddarsydda lösningar.