Ett system för en smartare industri

 

Drivkraften bakom RS Production är att hjälpa er till positiva förändringar i ert vardagliga arbete. Det leder till ökad produktivitet och effektivitet som gagnar både er och er kund.

RS Production är en modern, lättanvänd och välutvecklad programvara med utmärkt leverans och service som förstår era vardagliga utmaningar.

Därför väljer man Good Solutions och RS Production

Över 80% av de som testat en eller flera lösningar parallellt med RS Production väljer att investera i RS Production. De gör det för att

  • RS Production uppskattas av operatörerna som tycker om att jobba med systemet
  • Produktionsledningen är trygg med beräkningar och visualisering av OEE och andra rapporter
  • RS Production kan fånga maskindata på många olika sätt
  • Man uppfattar att man får kunnig och engagerad service

Användarvänligt och visuellt

Som användare brukar man uppfatta RS Production som användarvändligt. Det innebär att RS Production inte är ett ”ingenjörsverktyg” utan något man använder från operatörer till företagsledning.

Företags- och produktionsledning får information i RS Production Mobile, på TV-skärmar eller via händelsestyrda meddelanden som skickas med e-post.

Systemägare och tekniker kan själva anpassa stora delar av uppsättningen utan att skriva programkod och utan hjälp från konsulter.

För operatörer systemet så visuellt och enkelt att det i princip är självlärande.

Flexibelt

Vi lever i en Raplex värld (rapid and complex) som innebär att kravställningen på ett systemstöd för Datadriven Produktion förändras efter hand. 

Därför är RS Production är i grunden utformat för att kombinera fördelarna med ett standardsystem med sena konfigurationer och anpassningar utan att påverka möjligheten att ta del av standarduppdateringar.

Stor del av de löpande ändringarna i systemet kan göras av egen utbildad personal utan behov av hjälp från extern produktexpertis.

Skalbart

RS Production är designat för att lika bra i mindre och större skala så att man efter hand kan utöka med fler maskinanslutningar, funktioner, visualiseringar och anpassningar.

Systemet kan köras på en enskild fabrik eller sättas in i ett globalt sammanhang. 

Man kan köra fristående från kringliggande system eller integrera med t ex ERP-system och underhållssystem.

RS Production i4 Pro

Standardprodukten för datadriven produktionsledning hanterar allt från händelsestyrda instruktioner till att förse ledning och möten med objektiva fakta vid rätt tillfällen. Det naturliga valet för er som digitalisera era produktionsprocesser och har specifika önskemål om lösningar där en standardlösning behöver anpassas.

RS Production OEE

Spetsprodukten för produktions- och störningsuppföljning som sätts upp snabbt och smidigt med hjälp på plats i fabriken och på distans.