Programtillägg för ytterligare behov

Good Solutions erbjuder ytterligare färdiga lösningar som finns tillgängliga för att lösa specifika behov.

Visuell planering

RS Production Visuell Planering är ett programtillägg som skapar snabbare reaktioner när ni inte följer planen. Det ger er tid att prioritera om och minska risken för att störningar når er kund.

Den digitala planeringsvyn ökar förståelsen om när order förväntas vara klara och vad som förväntas av enskilda team/maskiner.

Genom att digitalisera era planeringsregler blir planeringsarbetet mindre personberoende. Med drag and drop-teknik säkerställer ni att en god planeringssekvens kan utföras.

Spårbarhet

RS Productions programtillägg PK204 Spårbarhet ger er full koll på verktyg, material och råvaror på ett enkelt sätt.

Verktyget ger snabb och tydlig visualisering av hur effektivitet och störningar varierar med olika ingående verktyg, material och råvaror. Det är fakta om variationer som är stor fördel både i det egna förbättringsarbetet och i dialogen med både leverantörer och kunder.

Kompetensmatris

Med RS Productions kompetensmatris kan ni jobba preventivt med att säkerställa kvalitet, leveransprecision och kostnad.

Verktyget hjälper er att undvika att personal utan säkerställd kompetens utför arbetsmoment som de inte har förutsättningar för.

Stabila processer och SPC

Hitta avvikelser i processer innan kvalitets- eller effektivitetsförluster inträffar.

Med programtillägget PK203 Stabila Processer får ni ett användarvänligt verktyg som visualiserar processens kvalitetsutfall i realtid för alla från operatör till produktionsledning. Det ger er möjlighet att snabbare reagera på kvalitetsbrister innan de påverkar kundens upplevelse.

Enhetsräknare

Följ upp materialförbrukning, energiförbrukning, värdeskapande tider, kritiska processparametrar och annat som skapar stora datamängder.

Maskinlarmshantering

Tillägget Maskinlarmshantering låter er få en komplett uppföljning av alla maskinlarm, oavsett om de skapar ett stillestånd eller inte.

Identifiera verkliga bearbetningstider

RS Production har med det här tillägget möjlighet att identifiera verkliga bearbetningstider och aktivitetstider som sen är starka under lag för t ex cykeltidsoptimeringar och intervall för förebyggande underhåll.

Processer med långa skärtider och cykeltider

Production har färdiga tillägg för att hantera de specifika förutsättningar för OEE-mätning som uppstår när man har långa skärtider och samtidigt också ofta enstycksproduktion av mer eller mindre unika detaljer.