ÖKAD PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET MED 20%

När vi följt utvecklingen hos våra kunder under 24 månader, har vi sett att bolag med god mognad i rapportering och styrning ökar i effektivitet och produktivitet med 20 procent.