RS Production i4Pro

Upplev kraften i datadriven produktion

Få mer än OEE med händelsestyrda formulär, andon och kvalitetshantering.

Genom händelsehantering och flexibel visualisering kan RS Production i4Pro omsätta stora mängder insamlad data till aktivitetsbaserat beslutsunderlag som gör det enkelt för alla medarbetare att få kostnadskontroll, skapa flexibilitet och öka effektiviteten.

RS Production i4Pro innehåller all funktionalitet från RS Production OEE men har även kraftfull händelsehantering för att visa rätt formulär, instruktioner och operatörskontroller baserat på specifika händelser. Programvaran kan också anpassas och integrerar med andra affärs- och underhållssystem. RS Production i4 Pro är marknadens ledande lösning för datadriven produktion.

Det är inte ovanligt för våra kunder att uppnå 20% effektivitetsförbättring genom att använda RS Production i4Pro i sitt dagliga arbete.

Investera 30 minuter i ett webmöte tillsammans med en av våra experter. Vi lovar att det är väl värt din tid.

RS Production i4 Pro är ett modernt, lättanvänt och väl utvecklat system som vi kombinerar med leverans- och utbildningstjänster baserade på vår långa erfarenhet av produktionsuppföljning.

Föredelar

 • Ta kontroll över din maskintid

 • Öka maskinens kapacitet

 • Minska kostnad per producerad enhet

 • Skapa kostnadsflexibilitet

Nyckelfunktioner

 • Bred och flexibel funktionalitet

 • Snabbt och lättanvänt för både operatörer och beslutsfattare på alla nivåer

 • Flexibelt och anpassningsbart till dina behov och produktionsprocesser

 • Skalbart

"Vi har ökat volymen med 10% utan att investera i nya masker eller köra fler skift"

Anders Jideklev
Supply Chain Manager at Doggy

"Vi ökade nettoproduktionen med upp till15% i vissa produktionsavsnitt utan extra maskintid eller mer personal."

Thomas Bauer
Quality & Production Technology Manager at Sandvik SRP

FUNKTIONALITET

Ta en närmare titt på RS Production i4Pro funktioner

Användarvänligt och visuellt

Användarvänlighet ligger djupt i vårt DNA. Systemet är inte ett "ingenjörsverktyg". Det är skapat för att användas i det dagliga arbetet av beslutsfattare på alla nivåer, från operatörer till fabriksledning.

Fabriks- och produktionsledning får information från RS Production till sina telefoner, på TV-skärmar eller via epost som skickas automatiskt vid utvalda händelser.

Systemet är visuellt och lättförståeligt i sin design. Det gör att det i stort sett är självförklarande för operatörer. 

Flexibelt

Extrema kravs ställs på system-support för moderna system för datadriven produktion.

RS Production i4Pro kombinerar fördelarna i ett standardsystem med flexibilitet och anpassningsbarhet utan att begränsa möjligheter till framtida uppdateringar.

De flesta justeringar och inställningar kan göras av medarbetare i fabriken efter grundutbildningen. Det minskar behovet av externa konsulter för systemstöd och support.

Skalbart

RS Production i4Pro fungerar på enskilda maskiner eller för en hel fabrik och system kan till och med sammanställa data från flera olika fabriker. System växer tillsammans med dina behov, exempelvis när du behöver koppla in fler maskiner, skapa fler visualiseringar och anpassningar. Systemet fungerar självständigt från andra system, men fungerar väl tillsammans med ditt ERP och underhållssystem.

Händelsestyrda formulär och checklistor

Säkerställ att checklista eller instruktion visas vid rätt tillfälle. Den här funktionen guidar operatörer att ta rätt steg beroende på vad som händer i produktionen eller vid maskinen. Funktionen används exempelvis för att få rätt instruktioner vid omställningar, avhjälpa problem eller för att guida operatörer att göra enklare maskinunderhåll.

Andon och alarmeskalering

Minska störningar genom att förenkla kommunikationen och se till att rätt person får rätt information.

Produktionspersonal kan enkelt påkalla hjälp från exempelvis underhåll eller teknik. Minskade störningar från kvalitetsavvikelser, maskinproblem och materialbrist leder till ökad produktivitet och effektivitet.

Realtidsinformation

Automatiska mail och utskrifter ger underlag till möten genom anpassade rapporter med rätt fakta såsom mängd, tider och förlustorsaker.

Transparens och delad nulägesbild gör det enkelt att fokusera på rätt saker och driva önskat beteende. Fastna inte i onödiga diskutioner om vad som hänt eller vems fel det var.

Mobil

Få produktionsdata i realtid direkt i din mobil Håll dig uppdaterad med realtidsinformation såsom nettoproduktion och effektivitet. Oavsett om du är på plats i fabriken eller är någon annan stans.

Du har tillgång till realtidsinformation från produktionen när du behöver, oavsett var du befinner dig.

OEE, effektivitet och förluster

Genom visualisering och lättförståeliga rapporter blir det tydligt var din fabriks produktionsförluster finns. Visualiseringen hjälper dig att fokusera på de förbättringar som ger bäst resultat.

Good Solutions marknadsledande OEE-programvara kombinerar automatisk insamling av maskindata i med operatörernas unika kunskap om orsakerna till stopp och störningar.

Screens

Utan att skriva en enda rad programkod kan du själv skapa visualiseringar på TV-skärmar som hjälper till att driva rätt beteende baserat på era befintliga utmaningar och strategier.

Screens är ett verktyg som skapar engagemang och drivkraft genom göra det enkelt för alla att fatta beslut baserade på fakta.

OEE

Komplett OEE-funktionalitet inklusive

 • automatisk stopporsakskodning
 • manuell stopporsakskodning
 • automatisk loggning av omställningar
 • kodning av hastighetsförluster

Maskinövervakning

OPC, 24V och andra vanliga maskinkopplingar för att mäta

 • upptid och nertid
 • produktionscykler och producerad mängd

Produktionsuppföljning

Följ produktionens netto genom

 • producerad mängd
 • producerat, kassationer, bra kvalitet
 • produkt/order plan
 • produktionsplan

Visuella operatörsskärmar

Ger operatörer relevant information såsom

 • produktionsplan
 • stopporsakskodning
 • visuell skift rapport

Rapporter och KPI:er

50+ standardrapporter inklusive

 • paretodiagram
 • vattenfallsdiagram över OEE
 • cykeltidsanalys
 • matrisrapport för ställtider
 • många olika filtrerings- och sorteringsmöjligheter
 • automatiska epost och utskrifter av rapporter

Dashboards på TV-skärmar

Visualisera fabriken i realtid

 • flera olika förberedda rapporter för TV-skärmar
 • gör anpassningar utan att skriva någon kod
 • 25+ standardkomponenter för visualisering

Funkar i mobilen

Få produktionsdata i realtid direkt i din mobil

 • OEE
 • nettoproduktion
 • produktionstid
 • meddelandesystem och chat
 • fungerar på iPhone, Android och Windows

Förlustanalys

Ingen annan mjukvara krävs för att optimera produktenen genom att analysera

 • OEE och förluster
 • kombinera olika dimensioner
 • förlustrapporter med ”drill-down” funktion

Medelandesystem

Gör det möjligt för alla team och medarbetare i fabriken att kommunicera genom

 • direktmeddelanden
 • skapa grupper för att hålla kommunikationen relevant och för att kommunicera tvärfunktionellt

Integrationer

Vi har erfarenhet från integrationer till fler än 40 ERP systems såsom SAP, IFS och fler

 • produktionsplan
 • artiklar/produkter

Språkstöd

Stöd för varje användare genom

 • 15 språk inklusive Engelska, Tyska, Spanska, Polska, Svenska.
 • varje användare kan välja språk
 • stöd för lokala texter

Stöd för data från flera fabriker

Standardisera OEE och få tillgång till fabriksdata på koncernnivå

 • koncerngemensam standard (tillval)
 • central aggregering av data (tillval)

NÄMNDE VI ATT DET GRATIS ATT PRÖVA?

Du har inget att förlora och allt att vinna.

Registrera och ladda ner RS Production OEE idag och påbörja din 60 dagars provperiod.

Fler frågor? Vi försöker svara på de vanligaste frågorna här nedanför

Vi har stöd för de vanligaste standarderna för maskinuppkoppling inklusive OPC, OPC UA och 24V genom vår BlackBox.

Javisst. Läs mer om våra Success Services här.

Alla fabriker som arbetar med diskret tillverkning eller batch-processer. Automatiskt eller manuellt.

Nej. RS Production i4Pro behöver inte inkommande data även när den körs som molnbaserad tjänst.

Nej. arje fabrik har en separat databas och kunddata blandas aldrig.

Ja. Om enheten kör Windows OS och har tillräcklig prestanda. Mobilappen fungerar för både iOS och Android.

Ja. RS Production i4Pro har inställningsmöjligheter för cykeltider för unika kombinationer av maskiner och produkter eller artiklar.

Ja. RS Production i4Pro gör det enkelt att hantera dina stopporsakskoder och din förlustmodell. Och att ändra dem.

Det finns ingen begränsning. Vi rekommenderar att håla strukturen för stopporsaker så enkel som möjligt.

Ja. Du kan använda maskinsignaler för att automatiskt kategorisera stopptid.