RAPPORTDAG

Gör det möjligt för fler att fatta bättre beslut snabbare med rätt rapporter i RS Production.

Data är till för att användas! Det är lika viktigt att välja vad man skall titta på som att välja bort det som inte tillför något värde.

Vi lever i en paradoxal värld med informationsbrist och informationsöverflöd. Genom utbildningen Rapportdag får er organisation rätt kunskap och förutsättningar för att med hjälp av RS Production se till att rätt person får rätt data vid rätt tillfälle. Resultatet blir att fler kan fatta bättre beslut snabbare.

Under utbildningen kommer deltagarna identifiera vilken information som er organisation behöver i vardagen för att olika roller skall kunna fatta rätt beslut. Deltagarna får även kunskap i hur man konfigurerar och ändrar rapporter. Naturligtvis delar vi med oss av våra erfarenheter med konkreta tips och trix så att ni kan dra största möjliga nytta av RS Production.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande erfarenhet i RS Production.

Innehåll

  • Introduktion med genomgång av OEE, daglig styrning och verksamhetsmål

  • Specificering av rapportbehov kopplade till verksamhetsmål och/eller daglig styrning

  • Konfigurera och ändra rapporter

  • Använda Infoscreens och Screens

  • Genomgång av Tillägg

Var

  • På plats hos er

Roller

  • Användare av RS Production

Tidsåtgång

  • Heldag