Rekord i orderingång första halvåret 2017

Published by Good Solutions on

Mikael Persson och Mattias Ahlenius

Good Solutions, som utvecklar RS Production, en plattform för modern produktionsuppföljning, ser en kraftigt ökad orderingång under första halvåret 2017.

Digitaliseringen av industrin fortsätter med oförminskad fart och intresset för att öka effektivitet och produktivitet är större än någonsin. För Good Solutions har första halvan av 2017 inneburit en ökad orderingång med 120%, jämfört med helåret 2016. Nya stororder av produktionsuppföljningssystem, tillägg och konsulttjänster från kunder i Sverige och europa har bidragit till den kraftiga ökningen.

– Fler och fler industrier förstår nyttan av modern produktionsuppföljning. Vi ser hela tiden en ökning av efterfrågan på våra produkter och tjänster, från både Sverige och europa. Extra glädjande är att se att många av våra befintliga kunder vill utöka sina installationer – det visar att produktionsuppföljning ger resultat, säger Mikael Persson VD för Good Solutions AB.

Med nyanställningar i både sälj- och leveransorganisationerna rustar nu bolaget för att kunna möta den ökade efterfrågan. Tjänster har tillsatts under den senaste tiden och fler personer söks redan nu till huvudkontoret i Göteborg.

För mer information, kontakta:

Mikael Persson, VD Good Solutions AB, 031-788 19 23, mikael.persson@goodsolutions.se