Användarutbildning

Vår användarutbildning är tänkt för dig som vill lära dig att använda RS Production i din vardag för att arbeta faktabaserat.

Målet är att du efter kursen ska kunna ta ut rapporter och fakta. Vi går i genom grunderna i systemet med fokus på visualiseringar.

 

Förkunskaper

Grundläggande datakunskaper.

 

Notera att utbildningen endast nämner tillägg och konfiguration för att skapa förståelse. För att få djupare kunskap rekommenderar vi utbildnignarna ”Superuser påbyggnadsutbildning” samt ”i4Pro tillägg Forms & Andon”.

Innehåll

 • Intrduktion till OEE
 • Grundläggande begrepp
  • Mätpunkter,
  • Maskinsignaler
  • Orsakskoder
  • Schemaläggning
  • Artiklar & Order
  • Sektioner
 • Visualiseringar
  • Nuläge
  • Rapporter
  • Screens & Infoskärmar
  • RS Mobile
 • Tillägg
  • Forms
  • Andon
  • Spårning
  • Kompetensmatrisen

Roller

 • Användare
 • Dataägare

Tidsåtgång

Heldag. 09:00 – 16:30 hos Good Solutions.