Gör rätt sak i rätt tid, automatiserat

RS Production® ACT förbättrar lönsamhet och hållbarhet genom att säkerställa att din fabrik kör förutsägbart och stabilt med färre oplanerade stopp och kvalitetsproblem.

Visa rätt instruktion, checklista och operatörsrutin automatiskt baserat på produktionshändelser som skiftöverlämning, omställning, och många andra händelser.

Det har aldrig varit enklare att implementera och genomföra bästa kända arbetssätt, operatörsunderhåll och optimerade kvalitetskontroller.

Testa RS Production ACT fritt under 45 dagar med alla funktioner inklusive molntjänst och maskinkoppling. Vi bjuder på 4-timmars expertstöd.

RS Production ACT

Registrera, ladda ner och pröva fritt
390 per månad
 • 500 händelser varje månad
 • Obegränsat med checklistor
 • Obegränsat med instruktioner
 • 3 månaders datahistorik
 • Uppgradera och utöka systemet efter hand
Populär

Fördelar

 • Ökad produktionseffektivitet, OEE/TAK.
 • Minskad resursförbrukning per producerad enhet.
 • Minskade kvalitetsförluster.
 • Minimera produktionsavvikelser.
 • Minskad stress för maskinoperatörer.
 • Frigör tid för maskinoperatörer.

Nyckelfunktioner

 • Automatiserat beslutsfattande baserat på produktionshändelser i realtid.
 • Visa rätt formulär, instruktioner och operatörsrutiner automatiskt baserat på produktionshändelser som nya skift, övergångar, värden, tider och kvalitetskontroller.
 • Integrerar med andra affärs- och underhållssystem.

Användbart för

 • Förebyggande och operatörsdrivet underhåll,
 • Kvalitetskontroller,
 • Ritningar och instruktioner,
 • Omställningsinstruktioner,
 • 5S uppgifter,
 • och mycket mer.

"RS Production är en av de mest lönsamma investeringarna vi gjort i produktionen. Vi minskade kvalitetsavvikelser med 68% och eliminerade praktiskt taget kvalitetsförluster. Med maximal produktkvalitet kan vi möta de extrema krav som ställs på global export."

Stärk operatörer och ledare 24/7/365

RS Production ACT gör det snabbt och enkelt att digitalisera tryckta instruktioner, göra manuell datainsamling och visa instruktioner i olika format som PDF, Word, Excel, Web och fler.

Du får också vår flexibla och välutvecklade rapport- och dataexportfunktionalitet. Arbeta enkelt med kvalitet och processkontroll. Förhindra framtida förluster och reagera när någon process är instabil genom SPC och dataserier.

Händelsestyrda formulär och checklistor

Visa checklistor eller instruktioner automatiskt och gör det enkelt för operatörer att göra rätt åtgärd baserat på specifika produktions- eller maskinhändelser. Mycket användbart för omställningsinstruktioner, problemlösning, operatörsunderhåll och mycket mer.

Få kontroll i realtid

Få en snabb överblick om det finns utestående uppgifter eller kontroller. Se till att problemen löses ordentligt, att instruktioner genomförs och att bästa kända arbetssätt används.

SPC och dataserier

Reagera snabbt om produktionsprocessen blir instabil och undvik framtida förluster. Visualisera dataserier med värden och toleranser i realtid och få larm vid avvikelser eller trender i fel riktning.

Andon och alarmeskalering

Minska avbrottstiden med denna chatfunktion för att automatiskt kommunicera och omedelbart larma rätt person och roll. Produktivitet och effektivitet förbättras när underhåll, el- och mek får korrekt information vid kvalitetsfel, maskinproblem och materialproblem.

Screens

Skapa en produktionsmiljö som driver önskat beteende baserat på din strategi och aktuella problem genom att visa viktiga KPI: er i hela fabriken. Enkel konfiguration av TV-skärmrapporter genom "drag-and-drop".

Integration med RS Production

RS Production ACT och OEE funkar ihop problemfritt. RS Production OEE hittar produktionsförluster och ger dig insikt i grundorsaken. RS Production OEE och ACT är en kraftfull kombination för att förvandla produktionsförluster till vinst.

Formulär & checklistor

Fyll i formulär och checklistor, med

 • flera olika inmatningsfält som text, värden, decimaler, datum, operatör och mer.
 • visa instruktioner i text, PDF, Web, Word, Excel, och fler,
 • streckkodsläsare,
 • RFID,
 • obegränsade fält,
 • avsnitt och sidor för enkel användning.

  Händelsestyrning

  Visa operatörer och ledare rätt åtgärder automatiskt baserat på:

  • tillverkad mängd,
  • skiftöverlämning,
  • omställning,
  • datum och tid,
  • avvikelser,
  • nertid,
  • förluster,
  • och mycket mer.

  SPC och dataserier

  Undvik framtida förluster och reagera om produktionen blir instabil med visuella fakta i realtid inklusive:

  • dataserier efter artikel och maskin,
  • förväntade värden,
  • toleranser,
  • alarm vid avvikelser,
  • alarms för trender,
  • CP & CPK.

  Rapporter och dataexport

  Visuell produktionsrapportering i realtid inklusive:

  • alla rapporter tillgängliga som tabellrapporter,
  • datum & tid,
  • skift,
  • maskin,
  • order och artiklar,
  • kapacitetsrapporter Stabila processer och SPC,
  • export till Excel, CSV och mer.

  Visuella operatörsskärmar

  Ge operatörerna relevant information exemplevis:

  • visuella formulär,
  • öppna och gejomförda operatöraktviteter,
  • produktionsplan.

  Säkerställ bästa kända arbetssätt

  Få full kontroll med lättanvända rapporter på utstående uppgifter och att bästa kända arbetssätt används inom:

  • operatörsunderhåll,
  • 5S,
  • omställningsinstruktioner,
  • 5 varför,
  • kvalitetskontroller,
  • förstabitskontroller,
  • och mer.

  Live dashboards på TV-skärmar

  Visualisera fabrikens status i realtid

  • med standardiserade och anpassningsbara TV-skärmsrapporter,
  • ingen kodning krävs,
  • 25+ visuella komponenter.

  Maskinkoppling

  OPC, 24V och andra vanliga maskingränssnitt för att hämta:

  • up- och nertid,
  • produktionscykler och producerad mängd.

  Medelandesystem

  Aktivera teamkommunikation i din fabrik med:

  • direktmeddelanden,
  • manuella andon-anrop,
  • automatiska eskaleringsmeddelanden,
  • meddelandegrupper för kommunikation i och mellan organisationer.

  Integrationer

  40+ ERP -system och standardintegrationer till SAP, IFS, Monitor och mer.

   Språkstöd

   Stöd varje individ med:

   • 15 språk inklusive Engelska, Tyska, Spanska, Polska, Svenska.
   • Språk på användarnivå,
   • stöd för lokala texter.

   Stöd för data från flera fabriker

   Aktivera OEE -standardisering och få tillgång till fabriksmätvärden på gruppnivå med:

   • centrala standarder (tillval),
   • central aggregering (tillval).

   Nämnde vi att det är gratis att prova?

   Testa RS Production ACT fritt under 45 dagar med alla funktioner inklusive molntjänst och maskinkoppling. Vi bjuder på 4-timmars expertstöd.

   Vanliga frågor om RS Production ACT. För mer information, besök Knowledge Center.

   Vi har stöd för de vanligaste standarderna för maskinuppkoppling inklusive OPC, OPC UA och 24V genom vår BlackBox.

   Javisst. Läs mer om våra Success Services här.

   Alla fabriker som arbetar med diskret tillverkning eller batch-processer. Automatiskt eller manuellt.

   Nej. Även om du kör RS Production ACT som en molntjänst kräver det inte inkommande data.

   Nej. arje fabrik har en separat databas och kunddata blandas aldrig.

   Ja. Om enheten kör Windows OS och har tillräcklig prestanda. Mobilappen fungerar för både iOS och Android.

   Ja. RS Production ACT har cykeltidsinställningar för unika kombinationer av maskiner och produkter eller artiklar.

   Ja. RS Production ACT gör det enkelt att hantera dina koder och din förlustmodell. Och att ändra dem.

   Det finns ingen begränsning. Vi rekommenderar att håla strukturen för stopporsaker så enkel som möjligt.

   Ja. Du kan använda maskinsignaler för att automatiskt kategorisera stopptid.