Minimera kvalitetsförluster genom att standardisera arbetet och skapa stabila processer

RS Production säkerställer att din tillverkning går förutsägbar och stabil med färre oplanerade stopp och kvalitetsproblem.

"RS Production är en av de mest lönsamma investeringarna vi har gjort i produktionen. Vi minskade kvalitetsavvikelser med 68%, vilket praktiskt taget eliminerade dem."

Fredrik Karlsson
Produktionschef på Kopparbergs Bryggeri

Fördelar

Nyckelfunktioner

Användbart för

Stärk operatörer och ledare 24/7/365

RS Production ACT gör det snabbt och enkelt att digitalisera tryckta instruktioner, manuell datafångst och visa instruktioner i servalformat, inklusive PDF, Word, Excel, webb och mer.

Du får också vår flexibla och välutvecklade rapport- och dataexportfunktionalitet. Arbeta enkelt med kvalitet och processkontroll. Förhindra framtida förluster och reagera när någon process är instabil genom SPC och dataserier.

Händelsestyrda formulär och checklistor

Visa checklistor eller instruktioner automatiskt och gör det enkelt för operatörer att göra rätt åtgärd baserat på specifika produktions- eller maskinhändelser. Användbar för växlingsinstruktioner, teknisk problemlösning, rutiner för operatörsvård och mer.

Få kontroll i realtid

Få en snabb överblick om det finns utestående uppgifter eller kontroller. Säkerställ att problem löses på rätt sätt, instruktioner utförs och bästa praxis följer.

SPC och dataserier

Reagera snabbt om produktionsprocessen blir instabil och undvik framtida förluster. Visualisera dataserier med värden och toleranser i realtid och få larm om något avviker eller trendar i fel riktning.

Andon och alarmeskalering

Minska avbrottstiden med denna chatfunktion för att automatiskt kommunicera och omedelbart larma rätt person och roll. Produktiviteten och effektiviteten förbättras när underhåll eller teknisk support får korrekt information för att snabbt lösa kvalitetsfel, maskinproblem och materialproblem.

Formulär & checklistor

Fyll i formulär och checklistor, med

 • flera olika inmatningsfält som text, värden, decimaler, datum, operatör och mer.
 • visa instruktioner i text, PDF, Web, Word, Excel, och fler,
 • streckkodsläsare,
 • RFID,
 • obegränsade fält,
 • avsnitt och sidor för enkel användning.

  Händelsestyrning

  Visa operatörer och ledare rätt åtgärder automatiskt baserat på:

  • tillverkad mängd,
  • skiftöverlämning,
  • omställning,
  • datum och tid,
  • avvikelser,
  • nertid,
  • förluster,
  • och mycket mer.

  SPC och dataserier

  Undvik framtida förluster och reagera om produktionen blir instabil med realtidsvisualiseringar:

  • dataserier efter artikel och maskin,
  • förväntade värden,
  • toleranser,
  • alarm vid avvikelser,
  • alarms för trender,
  • CP & CPK.

  Rapporter och dataexport

  Visuell produktionsrapportering i realtid inklusive:

  • alla rapporter tillgängliga som tabellrapporter,
  • datum & tid,
  • skift,
  • maskin,
  • order och artiklar,
  • kapacitetsrapporter, stabila processer och SPC,
  • export till Excel, CSV och mer.

  Visuella operatörsskärmar

  Ge operatörerna relevant information exemplevis:

  • visuella formulär,
  • öppna och genomförda operatörsaktiviteter,
  • produktionsplan.

  Säkerställ bästa kända arbetssätt

  Få full kontroll med lättanvända rapporter på utestående uppgifter och att bästa kända arbetssätt inom:

  • operatörsunderhåll,
  • 5S,
  • omställningsinstruktioner,
  • 5 varför,
  • kvalitetskontroller,
  • förstabitskontroller,
  • och mer.

  Live dashboards på TV-skärmar

  Visualisera fabrikens status i realtid

  • med standardiserade och anpassningsbara TV-skärmsrapporter,
  • ingen kodning krävs,
  • 25+ visuella komponenter.

  Maskinkoppling

  OPC, 24V och andra vanliga maskingränssnitt för att hämta:

  • up- och nertid,
  • produktionscykler och producerad mängd.

  Meddelandesystem

  Aktivera teamkommunikation i din fabrik med:

  • direktmeddelanden,
  • manuella andon-anrop,
  • automatiska eskaleringsmeddelanden,
  • meddelandegrupper för kommunikation i och mellan organisationer.

  Integrationer

  40+ ERP -system och standardintegrationer till SAP, IFS, Monitor och mer.

   Språkstöd

   Stöd varje individ med:

   • 15 språk inklusive engelska, tyska, spanska, polska, svenska.
   • användarbaserat språkval,
   • stöd för lokala texter.

   Stöd för data från flera fabriker

   Aktivera OEE -standardisering och få tillgång till fabriksmätvärden på gruppnivå med:

   • centrala standarder (tillval),
   • central aggregering (tillval).

   Tro inte bara på det vi säger

   Börja minimera kvalitetsförluster med RS Production

   Vanliga frågor om RS Production ACT. För mer information, besök Knowledge Center.

   Enklast med RS IoT från Good Solutions. Vi stöder även de flesta vanliga maskingränssnitt som OPC, OPC UA och 24V med hjälp av vår BlackBox-maskinkontakt.

   Alla fabriker som arbetar med diskret tillverkning eller batch-processer. Automatiskt eller manuellt.

   Nej. Även om du kör RS Production ACT som en molntjänst kräver det inte inkommande data.

   Nej. Varje fabrik har en separat databas och kunddata blandas aldrig.

   Ja. Om enheten kör Windows OS och har tillräcklig prestanda. Mobilappen fungerar för både iOS och Android.

   Ja. RS Production ACT har cykeltidsinställningar för unika kombinationer av maskiner och produkter eller artiklar.

   Ja. RS Production ACT gör det enkelt att hantera dina koder och din förlustmodell. Och att ändra dem.

   Det finns ingen begränsning. Vi rekommenderar att du håller orsaksstrukturen så enkel som möjligt.

   Ja. Du kan använda maskinsignaler för att automatiskt kategorisera stopptid.