TJÄNSTER

För att du skall få full nytta av Good Solutions lösningar har vi ett tjänsteutbud som är skräddarsytt för att hjälpa dig uppnå datadriven produktion i världsklass.

Införande

Vid införande av Good Solutions lösningar följer vi standardiserade och beprövade processer för att säkerställa en smidig start, kvalitet och förväntat utfall av införandet.

ETT HELHETSÅTAGANDE FÖR ATT SÄKRA DIN INVESTERING

Baserat på våra erfarenheter från att hjälpa över 150 fabriker med digitalisering och datadriven produktion ser vi till att på kortast möjliga tid utbilda, driftsätta och säkra att er produktion har rätt förutsättningar att lyckas.

Integrationer

Integrationer mellan ERP-system, maskinsystem och andra system är en självklar del i en smart fabrik. Good Solutions erbjuder ett stort urval av flexibla möjligheter att integrera våra lösningar till befintlig infrastruktur.

Anpassningar

RS Production i4 Pro är öppen för anpassningar. Det kan vara fullt stöd för er KPI-modell, integration av maskinrecept från ERP till maskin eller en enkel kundunik rapport till ett morgonmöte.