Workshop: Datakvalité i RS Production OEE

Säkerställ kvaliteten på din underliggande data för att få större nytta av RS Production.

När vi använder produktsdata som beslutsunderlag är det viktigt att datan är riktig. Under den här workshopen, ser vi till att du får rätt kunskap och verktyg för att kunna säkerställa att underliggande data är riktig.

Tillförlitlig data från produktionen är ett måste för att kunna skapa korrekta rapporter som påvisar potentialen i din fabrik och de verkliga utmaningarna. Den här workshopen hjälper dig att kvalitetssäkra manuel datainsamling.

Viktigast av allt, att datakvaliteten kan säkerställas genom att din arbetsprocess har inbyggda steg för att säkra kvalitén från start. Workshopen visar också hur du kan upptäcka och åtgärda felaktig data.

Good Solutions genomför en analys av din fabriks unika datas nuläge innan workshopen. Baserat på resultaten av analysen guidar vi dig till rätt kunskap och verktyg för att identifiera och åtgärda felaktig data och säkerställa cykeltider. Målet är att RS Production kontinuerligt ger dig den fakta som du behöver som beslutsunderlag och visar verkligheten.

Förkunskapskrav

Grundläggande erfarenhet av RS Production.

INNEHÅLL

Nulägesanalys

  • Förlustorsaker utan kategorier
  • Stoptider utan orsakskodning
  • Tillverkad mängd utanför schemat
  • Tillverkad mängd utanför order
  • Schemalagd tid utan produktion
  • Cykeltidsanalys

Åtgärda felaktig data

Rapport över datakvaliteten, Data Health Report

ROLLER

  • Kvalitetssäkrare
  • Superusers
  • Alla användare

TID

  • Halvdag i din fabrik eller på distans