OEE policy

Få ut så mycket som möjligt av RS Production genom att standardisera mätetal och processer.

Genom att dokumentera och standardiserar mätetal kan RS Production leverera största möjliga värde.

En fabrik mätas olika beroende på vilka krav som finns och tillverkningsprocessen. Genom att dokumentera och standardisera relevanta aktiviteter för din fabrik kan investeringen i datadriven produktion räknas hem ännu snabbare.

En OEE-policy skapar en gemensam grund och beskriver vad som skall mätas och hur. Det är ett styrande dokument som blir en referens när förhållanden ändras eller det uppkommer frågor eller oklarheter.

Under workshopen identifierar vi vad som mäts och vilka parametrar som påverkar förlustmodellen, vi dokumenterar ansvar och roller för den dagliga verksamheten. Workshopen kombinerar teori, frågor och dialog och mynnar ut i ett styrdokument.

INNEHÅLL

  • Vad ska vi mäta i fabriken
  • Tillgänglighet
  • Utnyttjandegrad
  • Kvalitetsparametrar
  • Model för förlustorsaker
  • Roller och ansvarsområden

ROLLER

  • Ledningsgrupp
  • Mellanchefer och tekniker
  • Roller som kan fatta beslut om vad som skall mätas och hur samt delge ansvar.

TID & PLATS

  • Halvdag i din fabrik