Operatörsutbildning RS Production OEE

Operatörer är en viktig del i att lyckas med datadriven produktion. Operatörsutbildningen skapar den förståelse som krävs för att få engagemang och lyckas.

Utbildningen går igenom hur programvaran RS Production OEE fungerar för operatörer och visar varför fabriken och operatören har nytta av att arbeta med produktionsuppföljning.

Utbildningen ger praktisk kunskap, förståelse och motivation för operatören att arbeta med datadriven produktion. Genom modererade diskussioner lyfter vi frågor och tankar för skapa en trygg känsla i hela teamet.

En ökad förståelse för värdet av datadriven produktion skapar en stabil grund för att lyckas med införandet av RS Production.

INNEHÅLL

  • RS Production
  • Förlustorsakskoder
  • OEE
  • Hur används Operator Tools
  • Översikt av roller och rapporter
  • Nästa steg

ROLLER

  • Maskinoperatörer

TID & PLATS

  • 2 timmar med grupper om 5 till 10 operatörer
  • I fabriken eller på distans.