Rapportdag

Gör det möjligt för fler personer att fatta bättre beslut snabbare genom att kunna skapa rätt rapporter i RS Production.

Använd datan! Det är lika viktigt att välja vilken data som skall visas som att välja bort den som inte bidrar till värdeskapande.

Vi lever i en paradoxal värld med både informationsbrist och informationsöverflöd. Under rapportdagen får deltagarna rätt kunskap och förutsättningar för att säkerställa att rätt person får rätt information i rätt tid med hjälp av RS Production. Det resulterar i att beslutsfattare på alla nivåer i din fabrik kan fatta bättre beslut snabbare.

Under utbildningen kommer deltagarna att identifiera vilket beslutsunderlag som din fabrik behöver tillgång till varje dag för att de olika roller ska kunna fatta bättre beslut. Deltagarna får också kunskap om hur rapporter konfigureras och kan anpassas. Självklart delar vi med oss av konkreta tips och trix så att du får full nytta av all rapportfunktionalitet som finns i RS Production.

Förkunskapskrav

Grundläggande erfarenhet av RS Production.

INNEHÅLL

  • Introduction och övergripande genomgång av OEE, daglig styrning och affärsmål.
  • Specificering av rapportbehoven kopplat till affärskraven och/eller daglig styrning.
  • Konfigurera och ändra rapporter
  • Använda Info screen och Screens
  • Genomgång av tillägg

ROLLER

  • Användare

TID & PLATS

  • Heldag i din fabrik