Uppstartsdag, del 2

Säkerställ ett effektivt införande av RS Production med ledarskap och ”change management”.

Det är viktigt att rätt personer måste ha rätt tillgång till rätt information och instruktioner för att lyckas med införandet av RS Production.

Under Uppstartsdag, del 2, ser vi till att förutsättning finns på plats för operatörer, ledning och andra beslutsfattare.

Att tydligt förankra införandet av RS Production är en viktig nyckel i att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för förändringen. Genom att samla beslutsfattarna och identifiera varför, vad och hur fabriken best kan arbeta med datadriven produktion. Vi går igenom praktiska detaljer såsom daglig styrning men även mjuka värden kopplade till att ändra beteenden.

Den här halvdagsworkshopen är ofta mycket uppskattad och är er en värdefull möjlighet som skapar förståelse för värdet i datadriven produktion.

INNEHÅLL

  • Förväntningar
  • OEE
  • RS Production
  • Daglig styrning
  • Förändringsledning
  • Plan för framtiden

ROLLER

  • Projektledare
  • Ledningsgrupp

TID & PLATS

  • Halvdag i din fabrik