Kickoff för ledning

Säkerställ ett effektivt införande av RS Production OEE genom samsyn i ledningsgruppen och aktivt ”change management”.

Under Uppstartsdag, del 2, ser vi till att förutsättning finns på plats för operatörer, ledning och andra beslutsfattare.

Att tydligt förankra införandet av RS Production är en viktig nyckel i att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för förändringen. Genom att samla beslutsfattarna och identifiera Varför, Vad och Hur fabriken bäst kan arbeta med datadriven produktion. Vi går igenom praktiska detaljer såsom daglig styrning men även mjuka värden kopplade till att ändra beteenden.

Den här halvdagsworkshopen är mycket uppskattad och är er en värdefull möjlighet som skapar förståelse av värdet i datadriven produktion.

INNEHÅLL

  • Förväntningar
  • OEE
  • RS Production
  • Daglig styrning
  • Förändringsledning
  • Plan för framtiden

ROLLER

  • Projektledare
  • Ledningsgrupp

TID & PLATS

  • Halvdag på plats i din fabrik eller på distans.