Uppstartsdag del 2

Säkerställ effektivt införande av RS Production med aktiv förändringsledning.

 

För att säkerställa ett effektivt införandeprojekt av RS Production är det viktigt att rätt personer får tillgång till rätt information och anvisningar.

I uppstartsdag del 2 säkerställer vi att att rätt förutsättningar finns på plats hos både operatörer, ledning och andra beslutsfattare.

Genom att samla ledningsgruppen och identifiera varför, vad, och hur fabriken bäst kan jobba med datadriven produktion kan införandet av RS Production förankras och förändringsledningen få bästa möjliga förutsättningar. Vi fokuserar både på praktiska delar för daglig styrning och mjuka värden kopplat till förändringsledning.

Denna diskussionsbaserade halvdag är ett mycket uppskattat och värdefullt tillfälle som ger fler möjlighet att förstå värdet av datadriven produktionsuppföljning.

Innehåll

  • Förväntningar

  • OEE

  • RS Production

  • Daglig styrning

  • Förändringsledning

  • Planen framåt

Var

  • På plats hos er

Roller

  • Projektledare, Ledningsgrupp

Tidsåtgång

  • Halvdag