Good Solutions programvaror för datadrivna beslut i din fabrik

LÖNSAMT & HÅLLBART

Good Solutions erbjuder marknadens mest kraftfulla mjukvaror för att hjälpa fabriker minska förluster i produktionen. Med vår molnbaserade lösning är du igång både snabbt och enkelt. Våra lösningar används dygnet runt i fler än hundra fabriker. Läs mer om hur ekonomin fungerar för din fabrik, eller låt oss visa dig lösningen direkt genom att boka en demo.

Good Solutions programvaror för datadrivna beslut i din fabrik

LÖNSAMT & HÅLLBART

Good Solutions erbjuder marknadens mest kraftfulla mjukvaror för att hjälpa fabriker minska förluster i produktionen. Med vår molnbaserade lösning är du igång både snabbt och enkelt. Våra lösningar används dygnet runt i fler än hundra fabriker. Läs mer om hur ekonomin fungerar för din fabrik, eller låt oss visa dig lösningen direkt genom att boka en demo.

VI HJÄLPER DIN FABRIK TILL BÄTTRE LÖNSAMHET GENOM KOSTNADSKONTROLL I REALTID

 

Fabriksledningsmöten, investeringsbeslut och resultatet på sista raden. Pulsmöten, daglig styrning och förbättringsarbeten. Skiftöverlämningar, maskinomställningar och operatörsunderhåll. Det är många beslut och aktiviteter som kräver korrekt nulägesinformation vid rätt tillfälle.

Drivkraften hos Good Solutions är att möjliggöra positiva förändringar i det vardagliga arbetet. Ökad produktivitet och effektivitet gör nytta hos både producent och slutkund. Det är inte ovanligt att våra kunder ökar sin maskineffektivitet 20%

DIGITALISERING OCH INDUSTRI 4.0

Good Solutions ser till att våra kunder ligger i framkant av digitalisering och att de har tillgång till de lösningar som krävs för att ha kontroll på kostnader och effektivitet som ger flexibilitet för att snabbt kunna ställa om vid ökad eller minskad efterfrågan.

NORDENS LEDANDE LÖSNING FÖR DATADRIVEN PRODUKTION

Våra lösningar finns installerade i över 130 fabriker runt om i världen. Miljarder maskinsignaler och datapunkter från operatörer omvandlas årligen till aktivitetsbaserad kunskap som omsätts till konkreta förbättringar som ger starkare resultat på sista raden för våra kunder.

KOPPARBERGS BRYGGERI MINSKAR KVALITETS-AVVIKELSER MED 68% OCH MÖTER ÖKAD GLOBAL EFTERFRÅGAN

Good Solutions hjälper Sandvik SRP öka netto-produktionen med upp till 15%

DATADRIVEN PRODUKTION I VÄRLDSKLASS

Good Solutions lösningar säkerställer att din produktion har rätt förutsättningar för att omsätta data från maskiner och operatörer till ett bättre resultat på sista raden.

Bättre resultat på sista raden

Good Solutions måldrivna lösningar hjälper dig att arbeta enligt LEAN principerna eller Six Sigma metoden för att

  • förbättra avkastningen på investeringar i fabriker och maskiner genom att systematiskt arbeta bort ineffektivitet genom ständiga förbättringar (kaizen),
  • förbättra kostnadskontroll och säkra produktionskalkyler genom sänkta styckkostnader,
  • öka maskineffektivitet och produktivitet som ger förbättrad kapacitet och förbättrad precision i leveranser.

Samtidigt skapas förutsättningar för att

  • undvika kvalitetsproblem som når kunden och sänka kostnader på grund av kvalitetsbrister (Six Sigma),
  • minska stress genom bättre överblick och kontroll,
  • minska administrativt arbete och individberoende genom ökad automation.

Good Solutions lösningar ger ökad konkurrenskraft genom att förse rätt person med rätt information vid rätt tillfälle. Det gör det enklare för fler medarbetare att ta rätt beslut snabbare.

LEAN MED GOOD SOLUTIONS

Tanken med Lean är enkel. Det handlar om att fokusera på det som tillför värde till kunden. Viktiga delar i att skapa mervärde är att systematiskt arbeta bort slöseri, skapa stabilitet och förutsägbarhet i produktionen.

LÖSNINGAR som STÖDJER LEAN och KAIZEN

RS Production och RS Inspector kan bidra i varje steg i förbättringsarbetet enligt Kaizen. Utan korrekt underlag riskeras resurser att investeras i aktiviteter som inte ger resultat. Genom att kunna visualisera förändringen över tid blir framsteg tydliga. Ständiga förbättringar börjar och slutar med fakta.

MAXIMERA NYTTAN AV DINA INVESTERINGAR I SMART INDUSTRI

RS ACADEMY

Ta del av våra utbildningsdagar och nå längre med din verksamhet.

DIGITAL TRAINING

Bredda din kunskap inom RS Production genom digitala utbildningar och guider.

PRODSUMMIT

Fyll på med inspiration och värdefull kunskap på vårt event för smart industri.

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

Kontakta vår support

[gs_freshdesk]

Support

TELEFON 031 – 788 19 30

MAIL support@goodsolutions.se

EKONOMI

TELEFON 0708 – 92 44 74

MAIL ekonomi@goodsolutions.se

FÖRSÄLJNING

TELEFON 031 – 788 19 20

MAIL info@goodsolutions.se

BESÖKSADRESS

Good Solutions Sweden AB

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG