Förbättra fabrikens lönsamhet och hållbarhet

RS Production® är en programvara utformad för att enkelt ge dina team möjlighet att göra rätt sak i rätt tid och driva din fabrik mer förutsägbart, lönsamt och hållbart.

Fler än 250 fabriker har redan nytta av RS Production
Orkla_Logo.svg
Orkla Nidar förbättrar OEE 10% på fabriksnivå.
Bostik_logo
Bostik förbättrar OEE 40% och ökar nettoproduktionen.
Nolato_logo
Nolato Gota ökade OEE 35%.
kopparbergsLogo
Kopparbergs Bryggeri minskar kvalitetsavvikelser 68%.
1200px-SANDVIK.svg
Sandvik SRP ökar nettoproduktionen med upp till 15%.
Paulig logo 2022x trans cropped
Paulig UK ökar fabrikens OEE 10% och minskar kostnader rekordsnabbt

Vad är OEE/TAK, och varför ska detta vara din fabriks-KPI?

Total tillgänglig produktionstid 100%
Tillgänglighetsförluster
Hastighetsförluster
Kvalitetsförluster
Värdeskapande tid, OEE/TAK 50%

I genomsnitt har fabriker 40 till 50% dold potential. Att minska förlusterna är en enorm möjlighet med snabb ROI.

OEE är en förkortning för Overall Equipment Effectiveness. 100 % OEE innebär att din fabrik producerar med optimal hastighet och kvalitet under hela din planerade produktionstid.

OEE-förluster begränsar kapaciteten och gör att din fabrik använder mer energi och CO2e än nödvändigt.

Genom att identifiera förluster och hjälpa beslutsfattare på alla nivåer med produktionsfakta i realtid kan du minska förluster och energiförbrukning.

Kort sagt, att förbättra OEE innebär att du kan göra mer med mindre.

Prova under en testperiod. Allt du behöver är inkluderat.

Vår kostnadsfria provperiod innehåller allt du behöver för att uppleva värde. RS Production med alla funktioner, molntjänst, maskinanslutning och expertsupport.

Kom igång snabbt

Branschklassad RS IoT-hårdvara ansluter dina maskiner på några minuter till RS Production-molnet med 4G. Du behöver inte intern WiFi-åtkomst eller IT.

Lättanvänt

RS Productions lättanvända gränssnitt gör det enkelt för maskinoperatörer och beslutsfattare att använda verktyget under hela dagen.

Lyckat införande

Våra experter i RS Production hjälper dina team att säkerställa att ni har det som krävs för att lyckas.

RS Production OEE

Identifiera produktionsförluster och förbättra effektiviteten

RS Production OEE ger dig insikterna som behövs för att minska produktionskostnader, få realtidskontroll och använda färre resurser per producerad enhet.

"Vi har ökat volymerna med 10% utan att göra nya maskininvesteringar eller expandera med fler skift."

Anders Jideklev
Supply Chain Manager at Doggy
RS Production Energy

Lägre energiförbrukning och CO2e

RS Production Energy ger dig insikterna som behövs för att mäta och minska energi och CO2e per tillverkad enhet.

"Genom att öka kapaciteten i produktionsanläggningarna utan att öka resursförbrukningen blir vi mer effektiva. Vi använder färre resurser per låda och pall, vilket minskar CO2e-utsläppen."

Torbjörn Mälman
Verksamhetsutvecklare på Svenska Retursystem
RS Production Act

Minimera kvalitetsförluster genom att standardisera arbetet och skapa stabila processer

RS Production Act säkerställer att produktionsdagen flyter förutsägbart och stabilt med färre oplanerade stopp och kvalitetsproblem.

"RS Production är en av de mest lönsamma investeringarna vi har gjort i produktionen. Vi minskade kvalitetsavvikelser med 68%, vilket praktiskt taget eliminerade dem."

Fredrik Karlsson
Produktionschef på Kopparbergs Bryggeri

Vänd produktionsförluster till vinst på sista raden

Varje dag förvandlar RS Production miljarder maskinsignaler, energimätningar och data från tusentals dagliga användare till vinster på sista raden för våra kunder.

Orkla Nidar ökar OEE 10% på fabriksnivå

"Orkla ökade OEE 10% på fabriksnivå efter att vi baserat våra förbättringar på fakta från RS Production" Kerstin Leistad Produktionschef på Orkla
Läs hela artikeln
Mat & Dryck

Bostik förbättrar OEE 40% och ökar nettoproduktionen

"Vi minskade omställningstid med 70% med RS Production." Claes Lindblom, Produktionsplanerare på Bostik Helsingborg
Läs hela artikeln
Kemiindustri

Nolato Gota förbättrar OEE med 35%, med resultat som syns på sista raden

"Vi har blivit mer resurseffektiva, mer lönsamma och framför allt mer hållbara" Olof Pettersson, Nolato Göta VD
Läs hela artikeln
Plastdetaljer till fordonsindustrin

Derome Timber ökar OEE 10 % och gör rekordleveranser

"På sex månader ökade vi vår OEE 10%. " Det är mer än 250 extra lastbilslaster med färdiga varor varje år från vår fabrik. Elias Brag, Project Manager på Derome Timber
Läs hela artikeln
Skogsindustri

Sandvik SRP ökar nettoproduktionen upp till 15%

"We increased net production by up to 15% in some production sections without extra machine time or more personnel" Thomas Bauer. Quality & Production Technology Manager at Sandvik SRP
Läs hela artikeln
Metallindustri

Paulig UK ökar fabrikens OEE 10% och minskar kostnader rekordsnabbt

"Med RS Production kunde vi öka fabrikens OEE 10% och minska våra kostnader rekordsnabbt" Thomas Whittaker Continuous Improvements Champion, Paulig UK
Läs hela artikeln
Mat & Dryck
Tro inte bara på det vi säger

Börja öka din fabrikseffektivitet med RS Production

Övertygad eller ej. Kontakta oss ändå.
Eller ladda ner mer material. Det funkar också.