Eventet FÖR DATADRIVEN PRODUKTION I VÄRLDSKLASS

20% ÖKAD EFFEKTIVITET ÄR INGET OVANLIGT.

PÅ PROD SUMMIT DELAR VI MED OSS AV LÄRDOMAR, TIPS OCH BEST PRACTICE.

2019 dyker ProdSummit upp i Göteborg och Västerås

Prod Summit Västerås – 26 September 2019

Prod Summit 2019 Västerås kommer att hållas på Elite Stadshotellet i Västerås.

Det gör det enkelt att komma till och från eventet med både bil, buss och tåg.

Boka Prod Summit 2019 Västerås

VÄGEN TILL 20% ÖKAD EFFEKTIVITET

Som vanligt är schemat fullspäckat med konkreta exempel på lyckade införanden, ökad lönsamhet och våra bästa råd kring hur du får mest nytta av våra produkter.

 

Nytt för i år är att vi har två spår som fokuserar på ledningsrelaterade och de tekniska möjligheterna i RS Production. Spår 1 leds av COO Lina Alte och visar hur RS Production kan användas i PDCA-processen för daglig styrning och ständiga förbättringar. Spår 2 fokuserar på uppsättning och handhavande av lösningen så att ni kan utnyttja den fulla potentialen i RS Production. Denna del leds av David Lyckelid som till vardags är vår systemarkitekt och kan allt om de tekniska möjligheterna i våra produkter.

 

Vår senaste produkt RS Inspector kommer att introduceras av Robin Ottenfelt. Värdet av att digitalisera alla typer av checklistor och instruktioner för avrapportering kommer visas genom konkreta kundexempel. Ökad effektivitet, spårbarhet och säkerhet genom digitalisering av manuell datainsamling och rapportering – oavsett var du befinner dig.

 

David Lyckelid visar varför RS Production i4 Pro är MES-verkyget för den moderna industrin. Här finns allt som behövs med kopplingar till ERP-system, maskiner och enkelt handhavande för operatörer och beslutsfattare.

 

Dagens höjdpunkt är det framåtblickande Keynote föredraget. Tema och talare kommer att avslöjas inom kort. Vi lovar att ni kommer vilja höra det.

 

Ta vara på möjligheten att träffa våra produktexperter i Expert corner som pågår fram till kl 18:00 efter programmet. Här kan du ställa alla dina frågor direkt till de som kan.

 

Väl mött!

Prod Summit VÄSTERÅS Agenda

26 September 2019

 

Frukost finns tillgänglig från kl 08:30.

09:00 Öppnande och välkomnande.

Mikael Persson, VD

09:15 Datadriven produktion, en lönsam investering.

Mikael Persson, VD

10:15 Kaffepaus

10:30 Datadriven produktion i verkligheten

Spår 1. Lina Alte, COO

Spår 2. David Lyckelid, Systemarkitekt

12:00 Lunch

13:00 RS Inspector – Ökad effektivitet, spårbarhet och säkerhet med mobil datainsamling

Robin Ottenfelt, CMO

13:45 RS Production i4 Pro – MES-verktyget för den moderna industrin

David Lyckelid, Systemarkitekt

14:30 Kaffepaus

14:45 Keynote

15:45 Sammanfattning av dagen

Mikael Persson, VD

16:00 Expert corner

18:00 Avslutning

Datadriven produktion i verkligheten, spår 1.

Ta bättre beslut varje dag

Lina Alte, COO Good Solutions

Spår 1 fokuserar på ledarskap och resultatet av att ta bättre beslut varje dag. Efter en introduktion till Good Solutions ”best practice” inom datakvalitet, OEE policy och rapportering blir det konkreta exempel och genomgång av hur du omsätter möjligheterna till konkreta metoder för att möta vardagens utmaningar genom att

  • säkra kvalitet i beslutsunderlagen från RS Production,
  • skapa förståelse av med datavisualisering,
  • rätt ansvarstagande och ägandeskap,
  • använd RS Production i PDCA-processen för daglig styrning, ständiga förbättringar, problemeskalering, automatiska mail och rapportutskrifter.

Datadriven produktion i verkligheten, spår 2.

Utnyttja den fulla potentialen i RS Production med rätt teknik

David Lyckelid, Systemarkitekt Good Solutions

Spår 2 fokuserar på de tekniska förutsättningarna och möjligheterna i RS Production för att samla in, analysera och förstå datan. Efter en övergripande introduktion till alla delar i RS Production fokuserar David på några av de mest värdeskapande funktionerna i RS Production såsom

  • digitaliserade operatörskontroller och omställningar med RS Production Forms,
  • snabba reaktioner med RS Production Screens och Andon,
  • ha alltid kontroll med RS Production Mobile,
  • best practice konfigurationer för cykeltidsinställningar, orsakskoder, kategorier och stationer.