Tjänster för att säkra ett lyckat införande

Vår tjänster och leveransteam hjälper din fabrik att säkerställa att införandet av datadriven produktion får snabbt, är förutsägbart och framförallt lyckas.

Hemligheten bakom lyckat införande av datadriven produktion är 10% teknik. Resten är organisation.

Vårt leveransteam består av experter som alla har erfarenhet från olika positioner inom tillverkande industri och de hjälper kontinuerligt många kunder med utbildning, leverans och att säkerställa att kundernas fabriker är på rätt väg mot datadriven produktion i världsklass.

Vi har hjälpt hundratals fabriker att lyckas med datadriven produktion. Vår erfarenhet visar att det är viktigt att prioretara teknikinvesteringar baserat på fabriken strategiska utmaningar. Och att kraven skall baseras på organisationens behov – inte tvärt om.

Prioritera användarvänlighet och att tekniken blir lättillgänglig. Det måste vara enkelt att göra rätt. Se till att göra minsta möjliga förändring för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Vi finns här för framtiden

Tillsammans kan vi arbeta långsiktigt för att hjälpa dig uppnå din fabriks strategiska mål. Helt enkelt ser vi till att du har tillgång till det som krävs för att lyckas med datadriven produktion i världsklass. Som en tjänst.

Utbildningar och workshops

Good Solutions erbjuder många möjligheter till fördjupad kunskap inom datadriven produktion och hjälper till att säkerställa att personal kontinuerligt kompetensutvecklas.

Tillgängliga tider för RS Academy Online

RS Academy Online utbildingarna faciliterar av våra experter på datadriven produktion. Under våren 2020 finns följande möjligheter.

12 MAJ

Användarutbilding

13 MAJ

Avancerad användarutbildning

14 MAJ

RS Production i4Pro, Forms & Andon

Uppstartsdag, del 2

Uppstartsdag, del 2 Säkerställ ett effektivt införande av RS Production med ledarskap och ”change management”. Det är viktigt att rätt personer måste ha rätt tillgång till rätt information och instruktioner för att lyckas med införandet av RS Production. Under Uppstartsdag, del 2, ser vi till att förutsättning finns på plats

Läs mer »

Uppstartsdag, del 1

Uppstartsdag, del 1 Säkerställ den tekniska installationen för ett lyckat införande av RS Production. Rätt personer måste ha tillgång till rätt information och instruktioner för att säkerställa ett snabbt och lyckat införande av RS Production. Tillsammans med den som är tekniskt ansvarig för produktionssystem såsom elektriker, IT-chef och projektledare går

Läs mer »

Superuser påbyggnadsutbildning

Superuser påbyggnadsutbildning Den här utbildningen är för dig som är en avancerad användare eller superuser. Den här kursen är ett tillägg till användarutbildningen. Fokus för denna utbildning är avancerad funktionalitet och konfigurationsmöjligheter. Förkunskapskrav Grundläggande erfarenhet av RS Production. Alternativt i samband med användarutbildningen. INNEHÅLL Introduktion till OEE Maskinsignaler och datainsamling

Läs mer »

RS Production i4Pro Forms & Andon

RS Production i4Pro Forms & Andon Kursen riktar sig till användare som vill dra ännu mer nytta av RS Production i4Pro och tilläggen Forms och Andon. Under utbildningen kombinerar vi teori med övningar för att få ut det mesta av tiden tillsammans. Förkunskapskrav Grundläggande erfarenhet av RS Production. Utbildningen kan

Läs mer »

Rapportdag

Rapportdag Gör det möjligt för fler personer att fatta bättre beslut snabbare genom att kunna skapa rätt rapporter i RS Production. Använd datan! Det är lika viktigt att välja vilken data som skall visas som att välja bort den som inte bidrar till värdeskapande. Vi lever i en paradoxal värld

Läs mer »

Operatörsutbildning

Operatörsutbildning Operatörer är en viktig del i att lyckas med datadriven produktion. Operatörsutbildningen skapar förståelse, ger kunskap och skapar engagemanget som krävs för att lyckas. Utbildningen går igenom hur programvaran RS Production fungerar för operatörer. Vi går också igenom ”varför” fabriken har nytta av att arbeta med produktionsövervakning och att

Läs mer »

OEE policy

OEE policy Få ut så mycket som möjligt av RS Production genom att standardisera mätetal och processer. Genom att dokumentera och standardiserar mätetal kan RS Production leverera största möjliga värde. En fabrik mätas olika beroende på vilka krav som finns och tillverkningsprocessen. Genom att dokumentera och standardisera relevanta aktiviteter för

Läs mer »

Data health check

Data health check Säkerställ kvaliteten på din underliggande data för att få större nytta av RS Production. När vi använder produktsdata som beslutsunderlag är det viktigt att datan är riktig. Under den här workshopen, ser vi till att du får rätt kunskap och verktyg för att kunna säkerställa att underliggande

Läs mer »

Avancerad användarutbildning

Användarutbildning avancerad, påbyggnad Utbildningen är en grundläggande del i ett lyckat införande av RS Production för att säkerställa att rätt kompetens finns på plats. Under denna heldag ser vi till att de som är Superuser har all den kunskap som krävs för att hantera RS Production. Till exempel så behöver

Läs mer »

Användarutbilding

Användarutbilding Detta är utbildningen för dem som använder RS Production i sitt dagliga arbete för att enklare kunna fatta faktabaserade beslut. Efter utbildningen kommer du att ha de kunskaper som krävs för att kunna hitta de rapporter och den fakta som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Vi går igenom

Läs mer »

WEBINAR

Våra experter på datadriven produktion bidrar med tips, tricks och erfarenheter för att lyckas.

Tider under våren 2020

Delta i våra webinar och får tillgång till bra exempel, ”best-practice” och handfasta tips för att se till att du får så stor nytta av RS Production som möjligt.

19 maj 14:00

Varför Produktionsuppföljning. 30 min.

26 maj 10:00

What is Overall Equipment Effectiveness, OEE (in English). 30 min.

2 juni 10:00

Improved morning meetings with RS Production (in English). 30 min.

5 Juni,10:00

Question time! We answer the most common customer questions regarding RS Production (in English) 30 min.