90% av framgångsrik digitalisering är organisation. 10% är teknik.

Vårt customer success team hjälpt hundratals fabriker att framgångsrikt implementera datadriven produktion och att kontinuerligt stödja och utbilda kunder.

Tillsammans arbetar vi långsiktigt för att uppnå dina strategiska mål och säkerställa tillgång till all utbildning och kunskap som behövs. Levererat som en tjänst.

Utbildningar och workshops

Good Solutions erbjuder många möjligheter att fördjupa din och ditt teams kunskaper inom datadriven produktion. Vi hjälper också till att kontinuerligt säkerställa att din fabrik har rätt kompetens.

Grundkurs RS Production ACT

Grundkurs RS Production ACT Denna kurs riktar sig till användare som vill få ut det mesta av RS Production ACT (tidigare i4Pro med tilläggen formulär och Andon). Under utbildningen kombinerar vi teori med övningar för att få ut det mesta av tiden tillsammans. Förkunskapskrav Grundläggande erfarenhet av RS Production. Utbildningen

Läs mer »

Grundkurs RS Production OEE

Grundkurs RS Production OEE Detta är utbildningen för dem som använder RS Production i sitt dagliga arbete för att enklare kunna fatta faktabaserade beslut. Efter utbildningen kommer du att ha de kunskaper som krävs för att kunna hitta de rapporter och den fakta som hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Läs mer »

Kickoff för ledning

Kickoff för ledning Säkerställ ett effektivt införande av RS Production OEE genom samsyn i ledningsgruppen och aktivt ”change management”. Under Uppstartsdag, del 2, ser vi till att förutsättning finns på plats för operatörer, ledning och andra beslutsfattare. Att tydligt förankra införandet av RS Production är en viktig nyckel i att

Läs mer »

Operatörsutbildning RS Production OEE

Operatörsutbildning RS Production OEE Operatörer är en viktig del i att lyckas med datadriven produktion. Operatörsutbildningen skapar den förståelse som krävs för att få engagemang och lyckas. Utbildningen går igenom hur programvaran RS Production OEE fungerar för operatörer och visar varför fabriken och operatören har nytta av att arbeta med

Läs mer »

Påbyggnad: RS Production OEE konfiguration

Påbyggnad: RS Production OEE konfiguration Utbildningen är en grundläggande del i ett lyckat införande av RS Production för att säkerställa att rätt kompetens finns på plats. Under denna heldag ser vi till att de som är Superuser har all den kunskap som krävs för att hantera RS Production. Till exempel

Läs mer »

Teknisk uppstart

Teknisk uppstart Säkerställ den tekniska installationen för ett lyckat införande av RS Production. Rätt personer måste ha tillgång till rätt information och instruktioner för att säkerställa ett snabbt och lyckat införande av RS Production. Tillsammans med de som är tekniskt ansvariga för produktionssystem såsom elektriker, IT-chef och projektledare går vi

Läs mer »

Workshop: OEE policy

Workshop: OEE policy Få ut så mesta möjliga av RS Production genom att säkerställa tydlighet och struktur i mätning och uppföljning. En OEE-policy skapar en gemensam grund och beskriver vad som skall mätas och hur. Det är ett styrande dokument som blir en referens när förhållanden ändras eller det uppkommer

Läs mer »