90% av framgångsrik fabriksdigitalisering är organisation. Bara 10% är teknik.

Vårt customer success team hjälpt hundratals fabriker att framgångsrikt implementera datadriven produktion och att kontinuerligt stödja och utbilda kunder.

Tillsammans arbetar vi långsiktigt för att uppnå dina strategiska mål och säkerställa tillgång till all utbildning och kunskap som behövs. Levererat som en tjänst.

Utbildningar och workshops

Good Solutions erbjuder många möjligheter att fördjupa din och ditt teams kunskaper inom datadriven produktion. Vi hjälper också till att kontinuerligt säkerställa att din fabrik har rätt kompetens.

Användarutbilding

Användarutbilding Detta är utbildningen för dem som använder RS Production i sitt dagliga arbete för att enklare kunna fatta faktabaserade beslut. Efter utbildningen kommer du att ha de kunskaper som krävs för att kunna hitta de rapporter och den fakta som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Vi går igenom

Läs mer »

Data health check

Data health check Säkerställ kvaliteten på din underliggande data för att få större nytta av RS Production. När vi använder produktsdata som beslutsunderlag är det viktigt att datan är riktig. Under den här workshopen, ser vi till att du får rätt kunskap och verktyg för att kunna säkerställa att underliggande

Läs mer »

Kom igång med RS Production ACT

Kom igång med RS Production ACT Denna kurs riktar sig till användare som vill få ut det mesta av RS Production ACT (tidigare i4Pro med tilläggen formulär och Andon). Under utbildningen kombinerar vi teori med övningar för att få ut det mesta av tiden tillsammans. Förkunskapskrav Grundläggande erfarenhet av RS

Läs mer »

OEE policy

OEE policy Få ut så mycket som möjligt av RS Production genom att standardisera mätetal och processer. Genom att dokumentera och standardiserar mätetal kan RS Production leverera största möjliga värde. En fabrik mätas olika beroende på vilka krav som finns och tillverkningsprocessen. Genom att dokumentera och standardisera relevanta aktiviteter för

Läs mer »

Operatörsutbildning

Operatörsutbildning Operatörer är en viktig del i att lyckas med datadriven produktion. Operatörsutbildningen skapar förståelse, ger kunskap och skapar engagemanget som krävs för att lyckas. Utbildningen går igenom hur programvaran RS Production fungerar för operatörer. Vi går också igenom ”varför” fabriken har nytta av att arbeta med produktionsövervakning och att

Läs mer »

Påbyggnad: RS Production OEE konfiguration

Påbyggnad: RS Production OEE konfiguration Utbildningen är en grundläggande del i ett lyckat införande av RS Production för att säkerställa att rätt kompetens finns på plats. Under denna heldag ser vi till att de som är Superuser har all den kunskap som krävs för att hantera RS Production. Till exempel

Läs mer »

Påbyggnad: RS Production OEE Rapporter

Påbyggnad: RS Production OEE Rapporter Gör det möjligt för fler personer att fatta bättre beslut snabbare genom att kunna skapa rätt rapporter i RS Production. Använd datan! Det är lika viktigt att välja vilken data som skall visas som att välja bort den som inte bidrar till värdeskapande. Vi lever

Läs mer »

Uppstart OEE, del 1

Uppstart OEE, del 1 Säkerställ den tekniska installationen för ett lyckat införande av RS Production. Rätt personer måste ha tillgång till rätt information och instruktioner för att säkerställa ett snabbt och lyckat införande av RS Production. Tillsammans med den som är tekniskt ansvarig för produktionssystem såsom elektriker, IT-chef och projektledare

Läs mer »

Uppstartsdag OEE, del 2

Uppstartsdag, del 2 Säkerställ ett effektivt införande av RS Production med ledarskap och ”change management”. Det är viktigt att rätt personer måste ha rätt tillgång till rätt information och instruktioner för att lyckas med införandet av RS Production. Under Uppstartsdag, del 2, ser vi till att förutsättning finns på plats

Läs mer »

WEBINAR

Våra experter på datadriven produktion bidrar med tips, tricks och erfarenheter för att lyckas.

Byt till RS Production Webinar

I vårt nya kostnadsfria Webinar visar vi hur du och ditt fabriksteam kan fatta faktabaserade beslut under hela dagen med hjälp av RS Production OEE och ACT. Vi presenterar konkreta exempel som morgonmöten, förbättringsarbete, under skiftöverlämningar, på strategisk nivå och ännu mer.

Våra webbinariexperter Martin Johansson och Mikael Persson.