90% av framgångsrik fabriksdigitalisering är organisation. Bara 10% är teknik.

Vårt customer success team hjälpt hundratals fabriker att framgångsrikt implementera datadriven produktion och att kontinuerligt stödja och utbilda kunder.

Tillsammans arbetar vi långsiktigt för att uppnå dina strategiska mål och säkerställa tillgång till all utbildning och kunskap som behövs. Levererat som en tjänst.

Utbildningar och workshops

Good Solutions erbjuder många möjligheter att fördjupa din och ditt teams kunskaper inom datadriven produktion. Vi hjälper också till att kontinuerligt säkerställa att din fabrik har rätt kompetens.

Grundkurs RS Production ACT

Grundkurs RS Production ACT Denna kurs riktar sig till användare som vill få ut det mesta av RS Production ACT (tidigare i4Pro med tilläggen formulär och Andon). Under utbildningen kombinerar vi teori med övningar för att få ut det mesta av tiden tillsammans. Förkunskapskrav Grundläggande erfarenhet av RS Production. Utbildningen

Läs mer »

Grundkurs RS Production OEE

Grundkurs RS Production OEE Detta är utbildningen för dem som använder RS Production i sitt dagliga arbete för att enklare kunna fatta faktabaserade beslut. Efter utbildningen kommer du att ha de kunskaper som krävs för att kunna hitta de rapporter och den fakta som hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Läs mer »

Kickoff för ledning

Kickoff för ledning Säkerställ ett effektivt införande av RS Production OEE genom samsyn i ledningsgruppen och aktivt ”change management”. Under Uppstartsdag, del 2, ser vi till att förutsättning finns på plats för operatörer, ledning och andra beslutsfattare. Att tydligt förankra införandet av RS Production är en viktig nyckel i att

Läs mer »

Operatörsutbildning RS Production OEE

Operatörsutbildning RS Production OEE Operatörer är en viktig del i att lyckas med datadriven produktion. Operatörsutbildningen skapar den förståelse som krävs för att få engagemang och lyckas. Utbildningen går igenom hur programvaran RS Production OEE fungerar för operatörer och visar varför fabriken och operatören har nytta av att arbeta med

Läs mer »

Påbyggnad: RS Production OEE konfiguration

Påbyggnad: RS Production OEE konfiguration Utbildningen är en grundläggande del i ett lyckat införande av RS Production för att säkerställa att rätt kompetens finns på plats. Under denna heldag ser vi till att de som är Superuser har all den kunskap som krävs för att hantera RS Production. Till exempel

Läs mer »

Påbyggnad: RS Production OEE Rapporter

Påbyggnad: RS Production OEE Rapporter Gör det möjligt för fler personer att fatta bättre beslut snabbare genom att kunna skapa rätt rapporter i RS Production. Använd datan! Det är lika viktigt att välja vilken data som skall visas som att välja bort den som inte bidrar till värdeskapande. Vi lever

Läs mer »

Teknisk uppstart

Teknisk uppstart Säkerställ den tekniska installationen för ett lyckat införande av RS Production. Rätt personer måste ha tillgång till rätt information och instruktioner för att säkerställa ett snabbt och lyckat införande av RS Production. Tillsammans med de som är tekniskt ansvariga för produktionssystem såsom elektriker, IT-chef och projektledare går vi

Läs mer »

Workshop: Datakvalité i RS Production OEE

Workshop: Datakvalité i RS Production OEE Säkerställ kvaliteten på din underliggande data för att få större nytta av RS Production. När vi använder produktsdata som beslutsunderlag är det viktigt att datan är riktig. Under den här workshopen, ser vi till att du får rätt kunskap och verktyg för att kunna

Läs mer »

Workshop: OEE policy

Workshop: OEE policy Få ut så mesta möjliga av RS Production genom att säkerställa tydlighet och struktur i mätning och uppföljning. En OEE-policy skapar en gemensam grund och beskriver vad som skall mätas och hur. Det är ett styrande dokument som blir en referens när förhållanden ändras eller det uppkommer

Läs mer »

WEBINAR

Våra experter på datadriven produktion bidrar med tips, tricks och erfarenheter för att lyckas.

Closing the loop between operations and maintenance

Join us in this 45-minute webinar where Ultimo and Good Solutions show you how to close the operations and maintenance loop by connecting Ultimo EAM and RS Production OEE.

The webinar will answer questions including:

  • Why is it vital to stop thinking of maintenance and production in silos?
  • How can you improve Overall Equipment Efficiency and reduce production costs?
  • How are errors, such as deviations and machine failures, detected in real-time?
  • How can losses be avoided and minimized by automatically taking appropriate and timely action?
  • How can you make uptime more tangible and enrich your existing Ultimo system with production data?

Our webinar experts Patrick Beekman from Ultimo & Mikael Persson from Good Solutions.