Grundkurs RS Production OEE

Detta är utbildningen för dem som använder RS Production i sitt dagliga arbete för att enklare kunna fatta faktabaserade beslut.

Efter utbildningen kommer du att ha de kunskaper som krävs för att kunna hitta de rapporter och den fakta som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Vi går igenom grunderna i systemet, och utbildningens fokus ligger på visualisering av fakta.

Förkunskapskrav

Grundläggade datorerfarenhet

Notera att utbildningen endast nämner tillägg och konfigurationer för att skapa förståelse. För att skaffa djupare kunskap rekommenderar vi utbildningen “Påbyggnad RS Production OEE: konfiguration

INNEHÅLL

Introduktion till OEE

RS Production

Rapporter

Orsakskoder

Operator Tools

Justera indata och Tidsaxel

    ROLLER

    • Alla användare
    • Kvalitetssäkrare

    TID

    • 4 till 6 timmar i din Fabrik eller på Distans.