Grundkurs i RS Production OEE

Detta är utbildningen för dem som använder RS Production i sitt dagliga arbete för att enklare kunna fatta faktabaserade beslut.

Efter utbildningen kommer du att ha de kunskaper som krävs för att kunna hitta de rapporter och den fakta som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Vi går igenom grunderna i systemet, och utbildningens fokus ligger på visualisering av fakta.

Förkunskapskrav

Grundläggade datorerfarenhet

Notera att utbildningen endast nämner tillägg och konfigurationer för att skapa förståelse. För att skaffa djupare kunskap om tillägg rekommenderar vi utbildningarna ”Superuser tilläggsutbildning” och ”i4Pro forms & andon”.

INNEHÅLL

Introduktion till OEE
Gundläggande koncept

 • Mätpunkter
 • Maskinsignaler
 • Förlustorsakskoder
 • Schemaläggning
 • Artiklar och Ordrar
 • Sektioner

  Visualiseringar

  • Nuläge
  • Rapporter
  • Screens & Info screens
  • RS Mobile

  Tillägg

  • Forms
  • Andon
  • Spårbarhet
  • Kompetensmatris

  ROLLER

  • Användare
  • Dataägare

  TID

  • Heldag. 09:00 till 16:30 på Good Solutions kontor.