Grundkurs i RS Production i4Pro: Forms & Andon

Kursen riktar sig till användare som vill dra ännu mer nytta av RS Production i4Pro och tilläggen Forms och Andon.

Under utbildningen kombinerar vi teori med övningar för att få ut det mesta av tiden tillsammans.

Förkunskapskrav

Grundläggande erfarenhet av RS Production. Utbildningen kan genomföras i samband med användarutbildning eller superuser påbyggnadsutbildning.

INNEHÅLL

  • Introduktion till tillägget Andon
  • Övningar i att konfigurera och Andon göra rätt inställningar
  • Introduktion till Forms
  • Övningar i att konfigurera och Forms göra rätt inställningar

ROLLER

  • Användare
  • Dataägare
  • Superuser

TID

  • Fulldag. 09:00 till 16:30 på Good Solutions kontor.