Grundkurs RS Production ACT

Denna kurs riktar sig till användare som vill få ut det mesta av RS Production ACT (tidigare i4Pro med tilläggen formulär och Andon).

Under utbildningen kombinerar vi teori med övningar för att få ut det mesta av tiden tillsammans.

Förkunskapskrav

Grundläggande erfarenhet av RS Production. Utbildningen kan genomföras i samband med användarutbildning eller superuser påbyggnadsutbildning.

INNEHÅLL

  • Introduktion till tillägget Andon
  • Övningar i att konfigurera och Andon göra rätt inställningar
  • Introduktion till Forms
  • Övningar i att konfigurera och Forms göra rätt inställningar

ROLLER

  • Användare
  • Dataägare
  • Superuser

TID

  • Heldag. 09:00 till 16:30 på Good Solutions kontor.